Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Krijg volledige controle over je voedingsstoffen

Stijgende kosten voor grondstoffen, dalende marktprijzen en bovenal de nieuwe wet- en regelgeving over meststoffen betekenen dat je het dagelijkse gebruik van voedingsstoffen strikter moet reguleren. Wat als je alleen de benodigde hoeveelheid voedingsstoffen voor de groei van jouw gewassen kon toepassen in de wetenschap dat je bodem vruchtbaar, productief en gezond blijft?

Hero Image

De natuur roept
en wil haar voedingsstoffen terug

Percelen moeten zo worden bewerkt dat de opbrengst maximaal is en dat voor duurzaam gebruik de vruchtbaarheid van de bodem behouden blijft. Het concept van voedingsstoffenbeheer is om inzicht te verkrijgen in de specifieke benodigde voedingsstoffen die nodig zijn voor de verbouwde gewassen, zodat meststoffen van het bedrijf kunnen worden ingezet om de uitputting van de bodem weer te herstellen.

Geen enkel perceel is hetzelfde. Voedingsstoffenbeheer gaat om het in kaart brengen van gezonde en uitgeputte gebieden, het behandelen van de bodem op basis van behoefte en het voorkomen van verspilling van waardevolle grondstoffen. Via het gebruik van sensor gestuurde meettechnologie kunnen voedingsstoffen in een variabele dosering worden toegepast op basis van de behoefte in een specifieke sectie. Een efficiënt voedingsstoffenbeheer helpt jou om het milieu te beschermen, waardevolle grondstoffen te behouden en een bodem- en gewaskwaliteit te verkrijgen die voor een optimale opbrengst zorgen.

Nutrienten registratie
met sensor gebaseerde gewasmonitoring

Het is zaak om producten toe te passen op basis van de behoefte van jouw gewassen. Het gebruik van sensortechnologie voor de graanteelt is een van de snelst groeiende segmenten in de landbouw van nu. De sensor gestuurde aansturing is een plantvriendelijke en niet-destructieve wijze waarop nauwkeurige gegevens over de gewasgezondheid en veldvariatie kunnen worden verzameld. Je kunt voedingsstoffenniveaus meten en afgifte aanpassen tijdens het werk, of de data gebruiken om uitgebreide taakkaarten en analyses te maken over zowel de bodem- als gewaskwaliteit.

Met Topcon’s CropSpec-oplossing voor voedingsstoffenregistratie kun je toewerken naar optimale opbrengsten en in de tussentijd zorgen dat de vruchtbaarheid van de bodem behouden blijft voor duurzaam gebruik.
 

Gebruikerservaring:

Finnegan’s Farm
Monitoring van de gezondheid van gewassen om de aardappeloogst te verbeteren

Finnegan's Farm is een grote aardappel- en groenteteler in Ierland. Op hun zoektocht naar betere gewassen plukken ze nu de vruchten van precisielandbouw. Ze gebruiken gewasdetectietechnologie om hun oogst te verbeteren door zich aan te passen aan de behoeften van elk gewas.

Kijk hoe zij dit doen.
 

Duurzaam voedingsstoffenbeheer
voor een optimale opbrengst

Het begint allemaal met de bodem. Door tijdens de oogst real-time opbrengstgegevens te verzamelen en te monitoren kun je de bodemkwaliteit analyseren en verbeteren voor een optimale opbrengst, productiviteit en winstgevendheid in de toekomst. Als je dit combineert met digitaal management van jouw bedrijf biedt de opbrengstmonitoring je kwalitatief hoogstaande data over de opbrengsten. Zo kun je tot relevante agronomische inzichten komen op basis waarvan je tijdens de gehele gewascyclus betere beslissingen kunt nemen.

Maak gebruik van jouw oogstmachine om opbrengstgegevens te verzamelen en baseer de beslissingen op het gebied van nutrientenbeheer op real-time inzichten.
 

Beslissingen voor het planten
op basis van inzichten in bodem en opbrengst

Jouw gewassen hebben een optimale start en een geschikte omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen zonder dat ze om ruimte of voedingsstoffen moeten concurreren. Als een nauwkeurige plaatsing wordt gecombineerd met precisietoepassing, kun je een optimale zaadzetting waarborgen, kosten besparen en de opbrengst verhogen. Bovendien biedt digitaal bedrijfsmanagement je de mogelijkheid om beslissingen over het planten te baseren op real-time analyses van de bodem, het gewas en de opbrengst en kunnen taakkaarten direct naar jouw plantmachine worden verzonden.

Met Topcon’s precisieplanter aansturing worden een nauwkeurige aansturing van de precisiezaaier en plantafstand kinderspel en kun je zaaien volgens uw taakkaart.
 

Feauture Product

Slimme geleiding tijdens de hele cyclus

Het behoud van nauwkeurigheid op het veld is van essentieel belang voor zowel gewasmonitoring als succesvolle toepassing van meststoffen.
Met Topcon kun je nu een op het veld bewezen besturing combineren met een netwerkontvangst en trackingfuncties. Bouw zelf een oplossing voor slimme geleiding die jouw inspanningen op het gebied van nutriëntenbeheer volledig ondersteunt. Dit kan tijdens de gewascyclus bij elke willekeurige machine en landbouwtoepassing.

Ontvangers

Automatisch en handmatig

X-familie

Touchscreen
 consoles

Horizon

Besturingssoftware
in de cabine

Topcon Live

Signaal correctie services

Download de digitale folder en ontdek hoe we jou kunnen helpen om meer controle over je voedingsstoffenbeheer te krijgen.

Thank you!