Nulmeting in de bouw

Over de noodzaak van de nulmeting in de bouw

en hoe je deze verankert in het werkproces

Een bouwkundige nulmeting is een nauwkeurige 3D-opname van posities, oppervlaktes en ruimtes van de bouwlocatie. Voor elk project – wegenbouw, woningbouw of utiliteitsbouw – is het uitvoeren van een nulmeting van belang.

Hoe de nulmeting de bouw kan helpen

Uit onderzoek blijkt dat 51 procent van de bouwfouten al tijdens het ontwerp wordt gemaakt en 37 procent tijdens de uitvoering. Een goede nulmeting helpt dus de bouw om het aantal fouten en de daarmee gepaard gaande faalkosten terug te dringen. In de nabije toekomst zal bijvoorbeeld iin Nederland de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) de hele bouwsector een extra impuls geven om vaker te meten en beter te documenteren. De nieuwe wet schrijft namelijk voor dat de aannemer moet kunnen aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om fouten te voorkomen.


Lees hoe je de nulmeting in jouw bouwbedrijf toepast



Voorkom verrassingen voor hoofdaannemer


Voorkom stagnatie tijdens de bouw


Voorkom verrassingen voor onderaannemers


Soepele controles kwaliteitsborger


Breng faalkosten omlaag


Klaar voor Wkb

Nulmeting in de praktijk

Hoe kom je in de praktijk aan een goede nulmeting in de bouw? Wat is de taak van de hoofdaannemer en welke rol is weggelegd voor onderaannemers? En tot slot: handige tips om de nulmeting te incorporeren in je bouwworkflow en die van je medewerkers. Je leest het allemaal in deze whitepaper.