Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Over de noodzaak van de nulmeting in de bouw

en hoe je deze verankert in het werkproces

Hero Image

Een bouwkundige nulmeting is een nauwkeurige 3D-opname van posities, oppervlaktes en ruimtes van de bouwlocatie. Voor elk project – wegenbouw, woningbouw of utiliteitsbouw – is het uitvoeren van een nulmeting van belang.

Hoe de nulmeting de bouw kan helpen

Uit onderzoek van TNO blijkt dat 51 procent van de bouwfouten al tijdens het ontwerp wordt gemaakt en 37 procent tijdens de uitvoering. Een goede nulmeting helpt dus de bouw om het aantal fouten en de daarmee gepaard gaande faalkosten terug te dringen. In de nabije toekomst zal de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) de hele bouwsector een extra impuls geven om vaker te meten en beter te documenteren. De nieuwe wet schrijft namelijk voor dat de aannemer moet kunnen aantonen dat hij er alles aan heeft gedaan om fouten te voorkomen.

Lees hoe je de nulmeting in jouw bouwbedrijf toepast

Voorkom verrassingen voor hoofdaannemer

Voorkom verrassingen voor onderaannemers

Breng faalkosten omlaag

Voorkom stagnatie tijdens de bouw

Soepele controles kwaliteitsborger

Klaar voor Wkb

​Download de whitepaper

Thank you!