Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Win een professionele video van uw boerderij!

Algemene voorwaarden

Uw voorstellen voor uw verhaal
1. Beschrijf kort uw bedrijf/boerderij en benadruk de uniekheid ervan.
2. Welke informatie zouden de mensen in uw omgeving moeten weten over u en uw bedrijf?
3. Kunt u enkele speciale momenten of ervaringen uit uw landbouwcarrière met ons delen?
4. Welke aspecten van uw werk als boer stelt u in het bijzonder op prijs?
5.  Wat betekent "agrarisch" voor u persoonlijk?
6. Zijn er specifieke aspecten of tradities uit het boerenleven die u bijzonder op prijs stelt of die een impact hebben op uw activiteiten?
7. Hoe draagt u bij tot het milieu en dierenwelzijn op uw boerderij?
8. Wat is uw toekomstvisie voor uw bedrijf?

 

Algemene voorwaarden

Privacyverklaring:
Door deel te nemen ga ik er mee akkoord dat Topcon mij meer informatie kan versturen over deze wedstrijd en promotie ervan, als ook uitnodigingen voor evenementen, webinars of productinformatie, dit alles in overeenstemming met het Privacybeleid van Topcon.
Ik verleen hierbij mijn toestemming hiervoor. Ik heb de algemene voorwaarden voor deelname gelezen en begrepen. Bovendien is het volgende belangrijk voor ons:
Door verzending bevestig ik dat de gegevens verder mogen worden verwerkt door Topcon, in overeenstemming met het aanvraag- en privacybeleid.

Voorwaarden voor deelname:
De wedstrijd en promotie van de 'For Work That Matters - Farm & Field Video Award" van Topcon Europe Positioning loopt van 10 november 2023 tot en met 30 juni 2024.
Door deelname aan de wedstrijd bevestigen de deelnemers dat ze de volgende algemene voorwaarden voor deelname accepteren.

Mocht u meer informatie wensen, neem dan contact op met het hieronder vermelde emailadres. Deelname aan de wedstrijd 'For Work That Matters - Farm & Field Video Award' is gratis en vrijwillig.

Algemene criteria:
Deze actie staat open voor wettelijk bekwame personen met een inschrijvingsadres in Europa, die een boerderij of loonbedrijf runnen of hierin tewerkgesteld zijn. De deelnemers aan de actie moeten minstens 18 jaar oud zijn en kunnen deelnemen in naam van het bedrijf. Werknemers en personeel van Topcon Europe Positioning en gelieerde bedrijven, bedrijfswerknemers enz. zijn uitgesloten van deelname.

Voorvereisten:
De deelnemers maken kans om de productie van een professionele imagovideo op locatie te winnen van hun boerderij of loonbedrijf (waarvan ze eigenaar of werknemer zijn). De video wordt geproduceerd op locatie, in coördinatie met de aangestelde serviceprovider, en wordt vervolgens ter beschikking gesteld aan de winnaar, met alle exploitatierechten inbegrepen.
Topcon behoudt zich het recht voor om de video te gebruiken voor eigen promotie.

Bepaling van de winnaar:
In aanmerking komende deelnemers die hun contactgegevens/aanvraag tijdens de promotieperiode hebben ingediend op de website, worden automatisch ingeschreven voor de wedstrijd. De deadline voor inschrijvingen is 30/06/2024, 23.59 u. Er wordt tweemaal een videoproductie uitgereikt. De winnaars worden geselecteerd uit alle in aanmerking komende deelnemers, door een jurypanel van experts, voor 31/07/2024.De prijs is niet inwisselbaar en niet overdraagbaar. Een uitbetaling in cash is ook niet mogelijk. 

Meerdere deelnames verhogen niet de kans om te winnen. De aankoop van Topcon-producten of -services heeft ook geen invloed op de winst van de wedstrijd.
Deelnemers verlenen door hun deelname het recht aan Topcon om het ingediende materiaal ook voor eigen bedrijfsdoeleinden te gebruiken - dit heeft met name betrekking op marketing- en PR-acties (online/offline). Het recht van personen om het recht op hun eigen afbeelding of afbeeldingen met andere personen te doen gelden, wordt ook overgedragen aan Topcon met de ingediende afbeeldingen.
De winnaars worden per e-mail op de hoogte gebracht. Daarna wordt de datum voor de opname van de video vastgelegd. Er zal vóór de datum van de opname een overleg plaatsvinden.
Als er binnen 14 dagen na het verzenden van de kennisgeving van de prijs geen antwoord wordt ontvangen van de winnaar, of als er geen antwoord wordt ontvangen vanwege technische problemen (onjuist e-mailadres enz.), vervalt de aanspraak op de prijs. In dat geval heeft Topcon het recht om de prijs opnieuw toe te wijzen. 

Speciale opmerkingen:
Topcon behoudt zich het recht voor om de promotie en wedstrijd op welk moment ook te onderbreken of te beëindigen. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de procedure, de voorwaarden voor deelname of de wedstijd in haar geheel. Een juridische procedure is uitgesloten. Het is mogelijk om individuele deelnemers uit te sluiten van deelname, op basis van valse verklaringen of schendingen van de deelnamevoorwaarden enz. 

Contactpersoon voor vragen:
Joe Glennon
Communications Marketing Manager EMEA
Topcon Positioning Systems
+353 (0)86 8599 521
Jglennon@topcon.com