Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Voorkom ‘rijdende rechter’-taferelen: doe altijd een nulmeting voor de bouw.

Hero Image

We spraken eerder met Arthur Maassen, eigenaar van Maatvoeren en Landmeten B.V. (M&L) over het belang van de nulmeting. Mits nauwkeurig gedaan met de juiste apparatuur voorkomt de nulmeting dubbelwerk, faalkosten en aanpassingen tijdens de uitvoering. In dit artikel gaat de landmeter dieper om op de noodzaak van controleren bij situaties rond erfgrenzen en het gebruik van kadasterkaarten. Maassen: “Wie die controle met een nulmeting overslaat, riskeert Rijdende Rechter-taferelen.”

Kadasterkaarten

De oudste Nederlandse kadasterkaarten dateren van 1812 tot 1832 en zelfs de eerste digitale metingen werden alsnog op de analoge bijbladen verwerkt. Pas rond de jaren ‘90 werden deze analoge bijbladen ‘overgetrokken’ tot digitale kaarten. Dat betekent dat zelfs moderne metingen soms niet exact op de kaart staan. Immers, een afwijking van 1 mm op een kaart met een schaal van 1:1000, staat gelijk aan een afwijking van 1 hele meter op een echt kavel of bouwplaats.

Veldwerk voor werkelijke ligging

“Ga met de gedigitaliseerde kadastrale kaart dus geen discussie aan met de buren of gemeente”, adviseert Maassen. “Toch gaat het vaak mis, ook door professionele partijen die eigenlijk beter zouden moeten weten. Vaak maken zij nog een verkeerde keuze vanwege tijd of winstbejag. Bij twijfel over de erfgrens? Er is maar één kadaster! Google niet, maar ga rechtstreeks naar www.kadaster.nl, want alleen het kadastrale veldwerk geeft de werkelijke ligging van de kadastrale grens weer.”

Metingen bij grensconflicten

“Naast de voortdurend veranderende ruimtelijke ontwikkeling, is er ook één en ander veranderd in wat men belangrijk vindt”, constateert Maassen. “Zo liggen erfgrenzen al enige tijd onder een vergrootglas. Sinds de komst van ‘De Rijdende Rechter’ hoor je vaker begrippen als ‘grensconflict’ en ‘verjaring’.” Maassen heeft de afgelopen jaren meerdere malen voor de rechtbank gemeten. Hij benadrukt nogmaals dat alleen het kadastrale veldwerk echte, betrouwbare informatie verschaft. “Het kadaster - of een echt goede landmeter – zet bovendien ook niet de juridische kadastrale grens uit, maar de grens zoals die ooit bedoeld was. Bij een opgelopen conflict kijkt een rechter naar wat het kadaster heeft uitgezet en pas daarná bepaalt hij wat het juridische oordeel is over die grens. Daarbij zijn diverse afwegingen van belang, waaronder verjaring.”

Borg kwaliteit, voorkom faalkosten, doe altijd een nulmeting!

“Bij projectontwikkeling adviseer ik daarom vóóraf heel goed naar de fysieke erfgrenzen én naar de kadastrale grenzen te kijken, dat wil zeggen: de kadastrale grenzen uit reconstructie na een nulmeting. Voor het uitvoeren van een goede nulmeting zijn de meetmethode en de meetapparatuur van groot belang. Persoonlijk werk ik graag met de apparatuur van Topcon: modern, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk. Het belangrijkste is dat apparatuur gebruikt wordt waarvoor het gemaakt is.” Maassen tot slot: “Controleren is alles voor een landmeter. Door knelpunten vroegtijdig te detecteren, kun je anticiperen op afwijkingen en het ontwerp erop aanpassen. Zo ga je nauwkeurig te werk, voorkom je faalkosten en borg je de kwaliteit.”

Meer weten of hoe je de nulmeting doet en hoe je deze in je workflow integreert? Download de whitepaper!

Artikelen