Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Een efficiënte workflow in bouwprojecten van a tot z

Hero Image

Verhelst Aannemingen is al vier generaties werkzaam in de bouwsector. Vijftien jaar geleden koos het bedrijf resoluut voor de toestellen én de service van Topcon. Intussen wordt de samenwerking steeds hechter en is Topcon aanwezig in de volledige Verhelst-workflow. We nemen je mee in de werkwijze van beide ondernemingen.

Plan en survey

Bij het begin van een opdracht, start het Verhelst-team steeds met een grondige analyse van de plannen. Vervolgens controleren ze het terrein in real life en gaan de landmeters ter plaatse om de toestand van de bouwgrond onder de loep te nemen. Daarbij maken ze gebruik van een totaalstation, een gps of een hybridesysteem dat beide oplossingen combineert. Daarnaast gebruikt Verhelst zelfs drones om het terrein te verkennen.

Ook de LN-100, een totaalstation met een laser die zich automatisch afstelt, wordt veelvuldig toegepast op verschillende werven van de firma Verhelst. Het opmeten van  verschillende referentiepunten op het terrein gebeurt met een digitale waterpas.

De landmeters voeren het plan van het studiebureau of van de architect in in een digitaal veldboek met een handig touchscreen. Zo kunnen ze met behulp van Bing Maps, een online kaartendienst van Microsoft, meteen zien waar op het terrein ze zich bevinden.

Design

Na de uiterst nauwkeurige meetfase gaat Verhelst over tot het design. De gegevens van de Topcon-meettoestellen dienen om het ontwerp te toetsen aan de realiteit. Daarmee kunnen 3D-gestuurde machines later aan de slag. Ook in deze fase – die hoofdzakelijk op het Verhelst-kantoor plaatsvindt – schiet Topcon te hulp om te begeleiden en adviseren waar nodig en het ontwerp te finaliseren.

Execution

Wanneer het design op punt staat, begint de meest uitgebreide stap: de uitvoering van het ontwerp. Op dat moment zet het Verhelst-team verschillende zones uit op de werf en duiden ze aan waar er zich kabels en leidingen bevinden. Om schade te voorkomen, wordt hun exacte locatie ingegeven in de gps-gestuurde machines van Topcon.

Na de voorbereidingsfase wordt het design doorgestuurd naar de gps-machines via Sitelink, een 3D-software van Topcon. Dat bespaart de landmeters heel wat uitzet- en opmeetwerk.

Vervolgens zetten ze de grenzen van de werken uit met een totaalstation of met een gps en inspecteren ze het afgewerkt design op het terrein. Daarna sturen ze alle verzamelde gegevens door naar Topcon via Sitelink, een 3D-software van Topcon. Alle gegevens worden op het as-builtplan geplaatst. Dat is het bouwplan zoals het er in de werkelijkheid uitziet, samengesteld uit gegevens die op het terrein zelf werden opgemeten.

Inspection en maintenance

Wanneer de inspectie- en onderhoudsfase zijn aangebroken, controleren de landmeters van Verhelst alles nog eens tot op de millimeter nauwkeurig met een Topcon-totaalstation.

Ten slotte worden alle as-built data opgeleverd aan de bouwheer. Verhelst is klaar voor alweer een nieuw project in samenwerking met Topcon!