Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Antwoorden van Ulrich Hermanski, CMO & Executive VP van GM Positioning Solutions Business EMEA bij Topcon Positioning

Hero Image

In 1985 studeerde u af in geomatica. In welke mate is dit beroep sindsdien veranderd?

Er is heel wat veranderd sinds ik in 1985 afstudeerde, maar de grootste verandering in termen van geomatica is natuurlijk de impact van digitale technologie. Deze verandering heeft niet alleen de manier veranderd waarop professionals metingen doen en resultaten analyseren. Het heeft de volledige rol van een geomatica-ingenieur volledig verlegd.

Tegenwoordig zijn geomatica-ingenieurs veel meer gefocust op datahantering dan in het verleden. Of dat zou toch zo moeten zijn. Nu er op elk bouwplaats bergen gegevens beschiikbaar zijn, is het van vitaal belang dat supervisors in staat zijn om deze gegevens te vertalen naar zinvolle informatie voor projectteams. Toen ik nog studeerde, was het belangrijker om op nauwkeurige meting te concentreren en menselijke fouten op de bouwplaats te vermijden, in plaats van te overwegen hoe informatie door andere belanghebbenden in het project verteerd zou worden. En in 1985 waren er veel minder gegevens beschikbaar, om nog maar te zwijgen over het feit dat er geen laptops, smartphones of tablets bestonden. Een geautomatiseerde berekening werd in die tijd uitgevoerd door een machine die een halve kamer in beslag nam! Als u ziet wat technologie onder de vingertoppen van een geomatica-ingenieur vandaag is in vergelijking met toen, kunt u de twee jobs gewoon niet met elkaar vergelijken.

De rol van een supervisor zit nog altijd in een stroomversnelling en vereist heel wat vaardigheden. Wat zijn de grootste factoren in deze verschuiving? En wat kunnen professionele supervisors doen om bij te blijven?

De belangrijkste vaardigheid die supervisors moeten behartigen, is databeheer en -controle. Het is niet langer enkel de hoeveelheid verzamelde data die voor een project belangrijk is, maar de kwaliteit en hoe het wordt voorgesteld en meegedeeld. Eigenlijk zien we al hoe de functietitels binnen deze sector veranderen. Wat ooit een supervisie-ingenieur was, is nu een ruimtelijke datamanager of geodatamanager.

De snelheid van datacontrole is ook exponentieel gestegen, in lijn met de verwachtingen van projectteams. De dagen met een controleframe van twee weken zijn vervlogen. Men verwacht nu dat supervisors in realtime op de bouwplaats controle uitvoeren.

Hoewel supervisie altijd al van data afhing, is het niveau van interpretatie en beheer van deze data enorm geëvolueerd. Supervisors leren nu om met gigantische datasets om te gaan, met oplossingen in de cloud en SaaS-oplossingen die helpen om het proces te versnellen.

Nu de oplossingen voor dataregistratie verbeterd zijn, mogen supervisors niet langer vertrouwen op een aanpak van weleer voor databeheer. Het is van cruciaal belang dat zij deze technologieën integreren om aan een project waarde te geven. Daarom is het van vitaal belang dat zij het begrijpen van data als hoofddoel zien voor de toekomst. Alles zal draaien rond werken met technologie, en niet ermee wedijveren.

Gelooft u dat onze sector de komende jaren voldoende gekwalificeerd personeel zal kunnen aantrekken?

Het probleem betreffende het aantrekken van bekwaam en gekwalificeerd personeel komt opnieuw neer op de veranderende aard van de functierollen in onze sector. Het element om gegevens te registreren wordt stilaan het kleinste deel van de rol van een supervisor. Alle aandacht gaat nu naar het inbrengen van data in de workflow van de bouw en het helpen om het hele proces te digitaliseren.

Dit opent voor onze sector mogelijkheden om meer op technologie gefocuste en IT-gerichte mensen aan te trekken. Als we erin slagen om die rollen voor die kandidaten aantrekkelijk te maken, zal dit ook helpen om een broodnodige verschuiving in onze sector te versnellen. Een van de beste manieren om deze mensen aan te moedigen om te solliciteren, is door ons te richten op verschillende universiteiten en cursussen die geen verband houden met traditionele supervisie, en hen de mogelijkheden te laten zien die in geomatica bestaan.

Om dit in perspectief te stellen: toen ik in 1985 aan de universiteit studeerden waren er 200 studenten in slechts één jaar. Nu zijn er gevallen van drie universiteiten die hun krachten moeten bundelen om amper 30 mensen ingeschreven te krijgen. De grote race is nu om vers bloed aan te trekken, want we moeten er alles aan doen om leemtes in specifieke bekwaamheden te vermijden.

Er is heel wat ophef rond artificiële intelligentie (AI), ook 'deep learning' en 'machine learning'. Zal AI zijn belofte nakomen? En hoe zal Topcon de toekomstige impact van deze technologieën anticiperen?

AI heeft niet echt invloed op onze traditionele geomatica- en supervisieactiviteiten, maar het heeft wel een enorme impact op ons aanbod voor positionering en machinebesturing. AI biedt een aantal bijzonder interessante mogelijkheden voor ons productenassortiment, van het creëren van 3D-modellen tot volledige automatisering van machines.

Wanneer AI in de bouw en positionering aan bod komt, is de mogelijkheid voor de machines om gegevens te verzamelen cruciaal. Dit betekent dat een groot voordeel van AI-implementatie schuilt in een mix van intelligente software en hoogwaardige referentiesensoren op de fysische machines. Momenteel werken we aan sensoren van de nieuwste generatie voor onze machinebesturingssystemen. Dit zal de snelheid van informatie verzonden naar controleboxen vergroten, tot meer dan 100x per seconde. Dit betekent dat elke beweging van de machine intelligenter en efficiënter wordt.

Geospatiale technologie is steeds meer met het dagelijkse leven verstrengeld. Welke sectoren of organisaties zijn hier nog niet in mee en zouden voordeel kunnen halen door het sneller of uitgebreider toe te passen?

Ik moet toegeven dat de bouw wereldwijd nog altijd de minst gedigitaliseerde en minst geautomatiseerde sector is.

De bouw is zeer traditioneel en altijd al sceptisch ten overstaan van nieuwe technologie geweest. Maar om koplopers te blijven, moeten ondernemingen en leiders in de sector hun manier van werken aanpassen en transformeren, en meer geavanceerde workflows integreren. Hoewel toepassing van technologieën initieel duur kan lijken, compenseren de return on investment en efficiëntie later tijdens de processen in grote mate de investeringskosten.

Wanneer men de bouwsector met andere traditionele sectoren zoals de maakindustrie vergelijkt, valt de ongelijkheid tussen toepassing van technologieën sterk op. Beide sectoren hebben digitalisering en automatisering bereidwillig geïntegreerd, wat bijdroeg tot geconnecteerde workflows, efficiënt databeheer en zelfs machine learning. Het is van vitaal belang dat de bouwsector bijbeent en deze nieuwe manieren van werken toepast als we aan de infrastructuureisen moeten beantwoorden die ons worden gesteld.

Wat zijn de belangrijkste groeidrijfveren voor Topcon?

Er zijn twee belangrijke gebieden waarop onze activiteiten zich toespitsen: automatisering van de bouwsector en automatisering van de landbouw.

Hoewel dit meer traditionele sectoren zijn, bestaan er tal van mogelijkheden voor het toepassen van geavanceerde technologie, en op bepaalde vlakken zijn ze echte trendsetters. Geautomatiseerde machinebesturing is geweldig in, zowel in de bouw als in de landbouw, waar landbouwers ook op zoek zijn naar de automatisering van voeder- en gewasteeltprocessen. Permanente toepassing van technologie is ook veel eenvoudiger in de landbouw, omdat de locatie niet elk jaar verandert. Maar in de bouwsector is de uitdaging voor automatisering groter, omdat er geen twee bouwplaatsen, projecten of projectteams gelijk zijn.

Onze groeiende wereldbevolking zal deze sectoren verder aanzwengelen, omdat we allemaal infrastructuur en voedsel nodig hebben. Maar we zullen gewoon niet in staat zijn om de hele wereld te dienen en zowel lokale als internationale economieën te ondersteunen als we geen technologie integreren. En liefst snel.

Welke opmerkelijke ontwikkelingen mogen we van uw bedrijf op korte tot middellange termijn verwachten?

Momenteel werken we aan oplossingen die meer op workflows gericht zijn. We beseften dat gebruiksvriendelijke interfaces, vooral in sectoren zoals de bouw, het pad effenen en het leven van onze klanten een stuk eenvoudiger maakt. Voor teams op een bouwplaats is het een grote hulp om technologie beschikbaar te hebben die even eenvoudig en intuïtief is als een iPhone.

De komende zes maanden concentreren we ons ook op het toepassen van onze technologie op 'minimachines'. Dit zijn kleinere machines die gewoonlijk bij kleinschalige activiteiten worden gebruikt en die automatisering en innovatieve technologie vereisen, net als grotere ontwikkelaars. Door deze uitrusting met gebruiksvriendelijke interfaces te koppelen, zulllen aannemers, landschapsarchitecten en kleinschalige ontwikkelaars - ondernemingen die gewoonlijk geen eigen ingenieurs hebben - in staat zijn om onze oplossingen te gebruiken.

We onderzoeken ook de draagbare mogelijkheden van deze minimachines. Bij grote machines zijn een gps, antenne en prisma's meestal op de machine vastgemaakt. Maar met deze kleinere uitrusting hebben we de mogelijkheid om de oplossing te extraheren en op een paal te zetten. Dit betekent dat een aannemer makkelijk een meting kan doen en het daarna terug op de machine kan plaatsen. Alles is gericht op dingen voor de eindgebruiker eenvoudiger maken.

Is er nog iets wat u met de geospatiale gemeenschap zou willen delen?

Een iets wel. Ik zou willen benadrukken dat het van vitaal belang is dat geoprofessionals exact begrijpen hoe opdrachten op een bouwplaats worden uitgevoerd en welke gegevens er nodig zijn om dit te kunnen. Databeheer is belangrijk voor de projectteams ter plaatse, die mensen moeten dus gegevens krijgen die men moet weten te interpreteren en die op een zinvolle manier worden meegedeeld.

Door een nieuwe generatie geospatiale professionals aan te trekken, die in de praktijk eigenlijk databeheerders zullen zijn, kunnen workflows worden getransformeerd en kunnen projecten op het einde van de rit tijdig en binnen het budget worden opgeleverd.

Artikelen