Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

5 eilanden in verbinding: 'Noorwegens meest verbluffende bouwproject ooit'

Hero Image

Hoe Skanska het project kreeg toegewezen

Met een landschap als dat van Noorwegen kan een naburig dorp dichtbij, maar tegelijk verafgelegen zijn. Wegen kunnen mensen letterlijk en figuurlijk dichter bij elkaar brengen. De nieuwe Nordøyvegen, de 'Noordelijke Eilandweg', zal vijf eilanden connecteren met het vasteland, en dus ongeveer 10.000 inwoners van verschillende gemeenten met elkaar verbinden. In het najaar van 2018 stelde de Statens vegvesen, de Noorse dienst voor openbare wegen, Skanska aan als hoofdaannemer. Die keuze was allesbehalve toevallig: dankzij MAGNET Project van Topcon legde Skanska het beste projectimplementatieplan voor in de aanbestedingsfase. Daarnaast was ook hun kostenplaatsje het meest competitief. Skanska wist maar liefst vijftig miljoen euro te besparen, en mocht het project dus met alle vertrouwen starten begin 2019.

Voordelig voor de burgers, een stimulans voor het lokale bedrijfsleven

“We noemen dit Noorwegens meest verbluffende bouwproject ooit,” zegt Gregorz Gucwa, adjunct-projectmanager bij Skanska. “Dit project omvat echt álle elementen van civiele techniek: lange tunnels onder de zeespiegel, lange bruggen en grote zeevullingen. Er worden voor dit project enorme hoeveelheden materiaal, kennis en middelen gebruikt. In totaal leggen we drie bruggen, drie tunnels en een groot aantal wegen aan."

“Het verbinden van de Nordøyvegen met het vasteland levert een enorm voordeel op voor de gemeenschap,” zegt Marianne Næro, projectmanager bij de Noorse dienst voor openbare wegen. “De mensen hier zijn afhankelijk van veerboten om naar het vasteland te reizen. Die varen niet altijd uit, omdat ze afhankelijk zijn van uurroosters en van de weersomstandigheden. Het dagelijkse leven zal eenvoudiger worden als de bewoners tolvrij naar het vasteland kunnen rijden wanneer ze willen. Bovendien zal de Nordøyvegen het lokale bedrijfsleven een impuls geven en de plaatselijke bevolking in staat stellen om samen te werken rond onderwijs, gezondheidszorg en andere overheidsdiensten,” zegt Næro, die ervan overtuigd is dat de noordelijke eilanden door de nieuwe verbindingen meer toeristen zullen aantrekken.

“Het dagelijkse leven van de burgers zal eenvoudiger worden als ze naar het vasteland kunnen rijden wanneer ze dat willen.”

Marianne Næro, Noorse dienst voor openbare wegen

Meest kritische fase: het verplaatsen van rotsen

Een project van deze omvang brengt heel wat uitdagingen met zich mee. De planning en organisatie van de tunneluitgraving vormt een cruciale factor voor het slagen van het project. De uitgegraven rotsen zullen immers gebruikt worden als zeevulling. “Logistiek gezien is het een stevige uitdaging”, vertelt Gregorz Gucwa. “De eilanden liggen ver uiteen en ook ver van het vasteland. Daarom gaan er veel middelen naar de planning, om alle activiteiten te synchroniseren en het project zo vlot mogelijk te laten verlopen.” “Het meest uitdagende aspect van dit project is het uitgraven van voldoende rotsen om in de zee een stabiele basis te creëren voor de bouw van een brug”, zegt Mehdi Hosseini, projectplanner voor Skanska. “De rotsen zijn afkomstig van drie tot vier tunnels waar we momenteel aan werken; en dus zijn alle stappen van het project met elkaar verbonden. Als de tunneluitgraving wordt opgehouden, dan wordt het verplaatsen van de rotsen eveneens vertraagd. Dat heeft dan weer gevolgen voor de planning van de zeevulling en die vertraging zal uiteindelijk het team van de bruggenbouw dwarsbomen. In zekere zin is het uitgraven van de rotsen dus de meest kritieke fase.”

“De grote vraag was dus: wat voor type software kan ons helpen bij het plannen van de uitgraving van de rotsen?" vat Hosseini samen. “MAGNET hielp ons om in kaart te brengen hoeveel materiaal er vrijkomt door het graven van de tunnels en ook hoeveel massa er nodig is om specifieke delen van de zeebodem te vullen. De software was ook nuttig om het transport van de rotsblokken te optimaliseren.

“Een geweldig voordeel van MAGNET Project is de mogelijkheid om alle informatie op één plaats te verzamelen.”

Gregorz Gucwa, Skanska Norway

Overzicht over verschillende activiteiten tegelijk

“We hebben MAGNET tijdens de aanbestedingsfase gebruikt om de omvang van het project te begrijpen, om de plannen te visualiseren en om het geheel te controleren”, legt Gregorz Gucwa uit. “Een geweldig voordeel is de mogelijkheid om alle informatie op één plaats te verzamelen. Je kunt dagelijks nagaan wat er op verschillende locaties gebeurt en je kunt zien hoe de verschillende activiteiten met elkaar interageren en erop vooruitgaan.”

“Doorgaans is het nuttig om een project te visualiseren in een Gantt-grafiek”, zegt Mehdi Hosseini. “Voor een project met een omvang als Nordøyvegen was het echter moeilijk om alle operaties daarin op te nemen en te begrijpen hoe ze interageren. Met MAGNET is het wel mogelijk om het volledige project op één overzicht te tonen, zodat iedereen de bouwfases kan zien. Het is moeilijker om activiteiten te ontdekken die met elkaar botsen als je een project over meerdere pagina's verspreidt.

De Nordøyvegen zou tegen mei 2022 af moeten zijn. De gloednieuwe wegen, bruggen en tunnels zullen de vijf eilanden dan verbinden met de rest van het land. Het spectaculaire project wordt ongetwijfeld een grote trekpleister!

Artikelen