Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

De toekomst van machinesturing

De Toekomst van Machinesturing
Een origineel rapport waarin
wordt beschreven waar we op vandaag staan, wat de toekomst brengt en hoe
we daar komen.

Hero Image

De toekomst van machinesturing

Machinesturing  biedt de mogelijkheid om efficiënter en duurzamer te bouwen. Het is cruciaal voor het aanvullen van ontbrekende vaardigheden in de sector.
Desondanks wordt machinesturing nog niet optimaal benut.

Dus, waar wachten we nog op?

Om deze vraag te beantwoorden, hebben we 1.000 besluitvormers in de bouwsector in Europa ondervraagd. We wilden weten hoe zij momenteel machinesturing gebruiken, welke obstakels hen ervan weerhouden om dit vaker in te zetten en wat er volgens hen nodig is om de sector klaar te stomen voor een toekomst waarin machinesturing de norm is.

Dit rapport presenteert de bevindingen van ons onderzoek.

Ons onderzoek wijst uit dat de meerderheid van de aannemers machinesturingstechnologie bij minder dan 25% van hun projecten toepast.

"Het is duidelijk dat samenwerking op alle niveaus essentieel is om ervoor te zorgen dat machinesturing haar volledige potentieel benut en bijdraagt aan de winstgevende en duurzame toekomst waar we allemaal naar streven."

 

 

Luc Le Maire, Senior Vice President & General Manager,
Positioning Solution Business Unit EMEA
Topcon Positioning Systems

Aannemers beschouwen machinesturing als de belangrijkste factor om de duurzaamheidsdoelstellingen van de sector te bereiken.

"Elke onnodige handeling vergroot het gebruik van materialen, wat op zijn beurt leidt tot een toename van emissies. Deze emissies ontstaan tijdens de productie van materialen, het transport naar de locatie, en het inzetten van machines om het werk ongedaan te maken en opnieuw uit te voeren. Het belang van machinesturing kan niet genoeg worden benadrukt, omdat het de directe nauwkeurigheid biedt die nodig is om deze onnodige stappen te vermijden."

 Jean-Luc Durand, Survey Lead
VINCI Construction Terrassement Grands Projects

Maar liefst 70% van de respondenten is van mening dat wet
gevers hierin een grotere rol kunnen spelen.

"Overheden en belanghebbenden in de sector kunnen het voortouw nemen bij de overgang naar een productievere en meer verbonden bouwsector door hardware en software te subsidiëren, of door het expliciet te benadrukken in aanbestedingsrichtlijnen."

 Landry Ayeba, Chef de Mission Topo/Etude
Colas Ltd