Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Bouwkundige opname en monitoring risicogebied

Hero Image

Als aannemer ben je verplicht om schade aan de bouwomgeving zoveel mogelijk te voorkomen. Onder andere graven, heien, het trillen van damwanden en bemaling kunnen de grond instabiel maken, waardoor omliggende objecten kunnen beschadigen. Daarom is het van belang om voor de werkzaamheden een bouwkundige opname van het risicogebied te maken en tijdens de uitvoering te monitoren. Hoe dat werkt, en hoe je deze activiteiten in de workflow verwerkt, daarover gaat deze whitepaper.

In deze whitepaper ‘Bouwkundige opname en monitoring risicogebied'

6 cruciale redenen voor bouwkundige opname en monitoring

Leren van Heijmans

Risico’s en verantwoordelijkheden van onderaannemer

Stappenplan implementatie in workflow

Risico’s en verantwoordelijkheden van hoofdaannemer

Tools, opties en inzichten van Topcon Delta Watch

Uit de praktijk:

Metroproject Grand Paris

Bij de bouw van maar liefst 200 kilometer aan nieuwe metrolijnen rond Parijs zullen er zo’n 20 tunnelboormachines actief zijn. Veiligheid is van levensbelang. Hoofdaannemer Cementys zet detectie-technologie van Topcon in om zelfs de kleinste beweging op te merken en zo nodig in te grijpen.
 

Download whitepaper

Thank you!