Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Wat levert opbrengstmeting op?

Hero Image

Tekst: Batavierenbende | Beeld: Topcon

Om erachter te komen of alle stappen in een teeltproces goed zijn gegaan, biedt opbrengstmeting uitkomst. Realtime opbrengst- en vochtgegevens van het gewas meten geeft de teler inzicht in het teeltproces.

Om tot een accurate opbrengstmeting te komen, is het raadzaam om zo laat mogelijk in de keten het gewas te meten en te wegen. Op die manier wordt bijvoorbeeld het gewicht van tarra in aardappelen niet meegerekend in de totaalopbrengst. Topcons’ YieldTrakk is een tool die helpt een volledig inzicht te krijgen in de teelt. De tool is geschikt voor gebruik op transportbanden van rooiers van onder meer aardappelen, uien en suikerbieten. Wordt het in de uien ingezet, dan weet je direct hoeveel bewaarcellen er gereserveerd moeten worden. En hoeveel bieten er op de bult liggen is niet langer een kwestie van ongeveer, maar met opbrengstmeting is meteen duidelijk hoeveel ton en dus voor hoeveel vrachten er ligt.

De belangrijkste reden om opbrengstmeting toe te passen is het valideren van het werk. Met de metingen wordt duidelijk waar bijvoorbeeld het volgende seizoen meer of beter bemest moet worden. De hoofdvraag is: Heb ik het goed gedaan? Met een cijfer van de gemiddelde opbrengst kom je daar niet achter. Er kan indien nodig pas accuraat gehandeld worden als de opbrengst plaatsspecifiek wordt gemeten.

Meten op de oogstmachine
De YieldTrakk helpt daarbij door de meetgegevens te koppelen aan de huidige locatie van de rooimachine. Aan de hand van die data kan er in het komende seizoen gestuurd worden op bemesting, variabel poten of preciezer zaaien. Werd er eerder nog gestuurd op gemiddelde opbrengsten, met deze oplossing kan die gemiddelde opbrengst door specifieker te meten een stuk hoger worden.

Mestgift per plant
Naast YieldTrakk is Topcons’ CropSpec een gewasscanner die per plant de nutrientenbehoefte meet. De CropSpec meet door reflectie de stikstofconcentratie in elke plant. Met behulp van die data, die tijdens het bemesten direct of later in een taakkaart gebruikt wordt, kan plantspecifiek bemest worden. Dat zorgt niet alleen voor een efficiëntere manier van werken, maar levert ook nog eens een besparing op de hoeveelheid meststoffen op.

Artikelen