Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Vijf eilanden met elkaar verbinden: 'Het meest spectaculaire bouwproject ooit in Noorwegen.'

Hero Image

Hoe Skanska het project binnenhaalde

In het Noorse landschap kan het volgende dorp vlakbij liggen en toch mijlenver verwijderd zijn. Maar wegen kunnen mensen dichter bij elkaar brengen. De nieuwe Nordøyvegen, oftewel de 'weg van de noordelijke eilanden', werd ontworpen om vijf eilanden in het noorden met het vasteland te verbinden. Met deze weg wordt het aanzienlijk makkelijker voor de ongeveer 10.000 inwoners van de gemeenten Haram en Sandøy om elkaar te ontmoeten.

In de herfst van 2018 wees de Noorse dienst Openbare Wegen Skanska aan als de hoofdaannemer.

Dankzij MAGNET Project wist Skanska in de biedfase het beste plan voor projectimplementatie te realiseren en met een kostenreductie van 50 miljoen euro de beste concurrerende prijs te bieden. Dat gaf bij de gunning de doorslag. Begin 2019 ging het project van start.

Voordelen voor de bevolking, impuls voor het lokale bedrijfsleven

“Wij noemen dit het meest spectaculaire bouwproject ooit in Noorwegen,” aldus Gregorz Gucwa, Deputy Project Manager bij Skanska. “In dit project komen echt alle elementen van de weg- en waterbouw bij elkaar. Er komen lange onderzeese tunnels en bruggen en we moeten veel materiaal in zee storten. Dit project vereist echt enorm veel materieel en middelen.”

Voor het project moet drie bruggen, drie tunnels en een groot aantal wegen worden aangelegd. Volgens Marianne Næro, projectmanager bij de dienst Openbare Wegen, zal de plaatselijke gemeenschap sterk profiteren van een verbinding tussen Nordøyvegen en het Noorse vasteland. “Momenteel moet de lokale bevolking de oversteek naar het vasteland nog maken met de veerboot. Maar het vaarschema en de weersomstandigheden betekenen dat de veerboten niet altijd varen. De mensen hebben het een stuk makkelijker wanneer ze gewoon met de auto kunnen gaan, zonder tol te betalen, wanneer ze maar willen en zonder afhankelijk te zijn van het veer.”

“Daarnaast geeft de Nordøyvegen ook een impuls aan het lokale bedrijfsleven en kan de plaatselijke bevolking beter samenwerken op gebied van scholen, gezondheidszorg en andere overheidsdiensten.” Næro heeft er ook vertrouwen in dat de nieuwe verbindingen ook meer toeristen naar de noordelijke eilanden trekken.

“De mensen hebben het een stuk makkelijker wanneer ze gewoon met de auto kunnen gaan, zonder tol te betalen, wanneer ze maar willen en zonder afhankelijk te zijn van het veer.”

Marianne Næro, Noorse dienst Openbare Wegen

Transport van gesteente als meest kritieke fase

Een project van een dergelijke omvang brengt veel uitdagingen met zich mee. Het doel is om het gesteente dat vrijkomt bij het boren van de tunnels in zee te storten voor de brugfundamenten. Dit betekent dat de planning van het materiaaltransport een kritieke factor voor succes is.

Volgens Gregorz Gucwa is de logistiek een grote uitdaging. “De eilanden liggen ver uit elkaar en ver van het vasteland. Daarom moeten we veel tijd en energie steken in de planning, om alle activiteiten te synchroniseren en het project zo soepel mogelijk te laten verlopen.”

“De grootste uitdaging in dit project is om genoeg rots uit te graven waarmee we in de zee een stabiele basis kunnen aanleggen voor de bruggen,” aldus Mehdi Hosseini, projectplanner bij Skanska. “Het gesteente komt vrij bij het boren van de drie of vier tunnels waaraan momenteel wordt gewerkt.”

Dit alles betekent dat alle hoofdactiviteiten van het project met elkaar samenhangen. “Vertraging bij het boren van de tunnels betekent vertraging bij het transport van het gesteente. Dat werkt weer door op de planning voor de aanleg van de brugfunderingen en daardoor ondervindt het bruggenteam weer vertraging. Dus op die manier is het uitgraven van gesteente het meest kritieke element in het project.”

“De vraag was voor ons: met welke software kunnen we het uitgraven van het gesteente het beste plannen?” vat Hosseini de situatie samen. “Met MAGNET konden we in kaart brengen welk materiaal we uit de tunnels zouden krijgen en hoeveel we nodig hadden om de specifieke plekken op de zeebodem op te vullen. En daarnaast konden we er ook het transport van het gesteente mee optimaliseren.”

“Een groot voordeel is dat we alle informatie op één plek bij elkaar kunnen brengen.”

Gregorz Gucwa, Skanska Noorwegen

In één keer inzicht in verschillende activiteiten

“MAGNET was nuttig voor ons in de biedfase om een beeld te krijgen van de omvang van het project. Zo konden we visualiseren hoe de verschillende delen van de projecten moeten functioneren, hoe we hier het beste opvolging aan konden geven en hoe we de juiste strategie konden kiezen. En hoe we de verschillende elementen konden beheersen, wat normaal gesproken een lastige klus is,” legt Gregorz Gucwa uit.

Hij gaat verder: “Een groot voordeel is dat we alle informatie op één plek bij elkaar kunnen brengen. Je kunt zo elke dag controleren wat er op verschillende locaties allemaal gebeurt. Dan kun je zien hoe al die activiteiten met elkaar samenhangen en wat de voortgang is.”

Mehdi Hosseini zegt: “Normaliter zouden we een project visualiseren in een Gantt-diagram. Maar met een project met de omvang van Nordøyvegen was het lastig om alle activiteiten erin op te nemen en aan te geven waar ze aan elkaar raken. Met MAGNET konden we echter het hele project weergeven op één pagina. Zo ziet iedereen wat de bouwfasen zijn en wanneer die van start gaan. Als je dat alles op meerdere pagina’s moet weergeven, is het veel lastiger om te zien waar conflicten tussen die activiteiten optreden.”

De oplevering van Nordøyvegen is gepland voor mei 2022. Na een bouwtijd van ongeveer drie jaar verbinden de gloednieuwe wegen, bruggen en tunnels de vijf eilanden met de rest van het land en maken hen zo aantrekkelijker voor bezoekers van buitenaf. Waarlijk een spectaculair project.

Artikelen