Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Topcon voegt ‘Thermal Mapper’ toe aan haar portfolio van asfalteringsoplossingen

Hero Image

Kwaliteitscontrole op basis van temperatuur voor optimale verwerkingstemperatuur bij het aanleggen van een weg

Juni 2020 – De Topcon Positioning Group kondigt de nieuwe Thermal Mapper aan, een sensoruitbreiding van het 3D asfalteringssysteem dat temperatuurvariaties in kaart brengt voor een betere kwaliteitscontrole. Met deze sensor beperken we toekomstige schades aan het wegdek. Daarnaast kunnen alle gegevens op eenvoudige wijze worden vastgelegd in rapportages die in de BIM-werkwijze passen.

Temperatuurvariaties onder controle

De Thermal Mapper bevindt zich achter de asfaltspreidmachine boven de afwerkbalk en legt tijdens het asfaltspreiden de temperatuurmetingen vast. De balkman krijgt realtime via visualisaties te zien of het mengsel zich binnen het vooraf ingestelde temperatuurbereik bevindt en of eventuele temperatuurvariaties binnen de toelaatbare limieten vallen.

"Bij te hoge temperatuurvariaties ontstaan er in een mum van tijd problemen in het wegdek. Met de Thermal Mapper weet de balkman of het mengsel stabiel is en of zich lichte of ernstige temperatuurvariaties voordoen. Bij onacceptabele meetresultaten kan de balkman aanpassingen doorvoeren voor efficiëntere en nauwkeurigere resultaten," aldus Murray Lodge, senior vicepresident bouwprojecten. "De systeemsensoren leveren accuratere resultaten dan conventionele methoden en maken dit thermisch registratiesysteem met het 3D asfalteringssysteem compleet."

"Door nu ook het warmtesensorsysteem aan deze workflow te koppelen, hebben aannemers nog meer controle."

Oplossingen voor een efficiënter asfalteringsproces

Daarnaast genereert het systeem door middel van een interactieve Pavelink-module (de cloud-gebaseerde logistieke asfalteringstoepassing van Topcon) rapportagebestanden die kunnen worden gedownload voor bepaalde toepassingen, onder meer toepassingen gericht op de naleving van overheidsnormen.

"Het scala aan verschillende oplossingen dat Topcon op de markt brengt, zorgt voor interessante ontwikkelingen in de asfalteringsindustrie”, aldus Lodge. “Er is ons alles aan gelegen om de planning en het beheer van de asfalteringsprocessen te optimaliseren, met realtime inzichten gedurende de gehele levenscyclus van het project. Zo hebben we behalve de Thermal Mapper, ook het Pavelink-systeem, en bijvoorbeeld het SmoothRide concept: het systeem voor het scannen van bestaand wegdek voor een optimaal 3D freesprofiel, om zo exact de juiste hoeveelheid asfalt te kunnen aanbrengen.

Met Pavelink kunnen aannemers de gehele asfalteringsworkflow volgen, vanaf de asfaltcentrale, menginstallatie en de vrachtwagens, tot aan de asfaltspreidmachine en de walsen. Door koppeling van het gehele proces hebben aannemers volledige controle over hun projecten, door realtime data en de mogelijkheid om gaandeweg aanpassingen door te voeren. Zo lopen ze nooit achter de feiten aan, zoals maar al te vaak het geval is bij conventionele methoden. Door nu ook het warmtesensorsysteem aan deze workflow te koppelen, hebben aannemers nog meer controle.”