Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Slimme rooiers en zodenbemester bieden inzicht en verhogen opbrengst

Het Nederlandse agrarische bedrijf Cerfontaine gaat met behulp van Topcon voor optimaal rendement. Daarom is hun uienrooier nu uitgerust met een opbrengstmeter en hun zelfrijdende mestinjecteur met een automatisch stuursysteem. De combinatie met het Topcon Agriculture Platform waar alle veld- en machinedata in staan, levert meer voordelen op dan in eerste instantie gedacht.

Van oorsprong is Cerfontaine een gemengd agrarisch bedrijf. Door ervaring en expertise hebben de activiteiten zich in de loop der jaren uitgebreid naar agrarisch loonwerk, grondverzet en wegtransport. Dit hechte familiebedrijf telt momenteel 70 werknemers en heeft agrariërs, overheden, particulieren en aannemers in binnen- en buitenland als opdrachtgevers.

Meer rendement door precisielandbouw
Veebedrijven en akkerbouwers kunnen bij Cerfontaine rekenen op de complete verzorging van gewassen als maïs, granen, wortelen en uien en op graslandverzorging. Ofwel: het bewerken van de grond, zaaien / planten, bemesten, gewasbescherming en oogsten. Dat wil directeur Daniël Cerfontaine, derde generatie in het gelijknamige bedrijf, zo nauwkeurig en efficiënt mogelijk doen. Door veld- en machinegegevens in te winnen en te evalueren en aan de hand daarvan beslissingen te nemen, is het bedrijf in staat om te sturen op meer rendement en aan precisielandbouw te doen.

Minder gewasbeschermingsmiddelen en mest, meer werkplezier
Cerfontaine spuit bijvoorbeeld selectief - en daarmee minder - gewasbeschermingsmiddelen, in plaats van overal op het land dezelfde hoeveelheid aanbrengen. Ook kan het bedrijf feitelijk nagaan of een grotere hoeveelheid mest op een bepaald gedeelte van een akker ook daadwerkelijk meer opbrengst oplevert. Niet alleen het rendement, ook het werkplezier van de chauffeur wordt vergroot omdat hij de rooier, tractor, bemester of combine geautomatiseerd kan laten werken. De machine neemt een deel van zijn werkzaamheden over via taakkaarten waardoor hij met minder moeite langer kan werken.

Metingen van Vervaet-machine naar TAP
Cerfontaine werkt met een zodenbemester voorzien van een van de nieuwste Topcon consoles, de X35, en de AGI-4 ontvanger / stuurregelaar in combinatie met de CL-55 telematics module. De rooier en de combine zijn uitgerust met X25 consoles, de CL-10 module en Yieldtrakk, het Topcon-systeem voor opbrengstmeting.  "Vervaet is een belangrijke Nederlandse fabrikant van onder meer mestinjecteurs," vertelt Tim van der Leck, accountmanager precisielandbouw bij Topcon. "Bij Cerfontaine hebben we een Vervaet-machine voor het eerst uitgerust met ons automatisch geleidingssysteem. Deze verzamelt nu gegevens over de werkelijk afgegeven hoeveelheden mest, de rijsnelheden, richting, hoogte en de afgifte van de mest en stuurt ze naar het Topcon Agriculture Platform (TAP) waar Cerfontaine toegang toe heeft. Gecombineerd is dit essentiële informatie om beslissingen op te kunnen nemen, wat Cerfontaine dan ook volop in wil gaan zetten ."

TAP geeft inzicht
Waar alle veld- en machinedata samenkomen, ontstaat overzicht en inzicht. In de cloud-omgeving TAP worden de taakkaarten vanuit kantoor gedeeld, data gevisualiseerd en kunnen andere partijen zoals agronomen op basis van de data uit het veld voorschriften op maat geven. Daniël vertelt over de ervaringen met de zodenbemester in combinatie met TAP: “Wij werken met TAP omdat we zo onze klanten realtime kunnen informeren over hoe het werk is gedaan en hoeveel mest er uiteindelijk waar is terechtgekomen. Maar we kunnen ook het veld exact inmeten. Dit alles maakt dat we nauwkeuriger kunnen werken en het stelt ons in staat om in dit geval op voorhand de mesthoeveelheden te bepalen."

Nauwkeuriger en minder vermoeiend werken
Dankzij TAP zijn al voordat de medewerkers van Cerfontaine de akker op rijden, de benodigde hoeveelheid (kunst)mest, bestrijdings- en beschermingsmiddelen bekend. Ook de perceelsgrenzen en taakkaarten zijn op voorhand beschikbaar. Hierdoor kunnen de chauffeurs hun werkzaamheden nauwkeuriger uitvoeren en is het werk minder vermoeiend. Dat merken ook de chauffeurs. Een daarvan is Bruce Zondag, die onder andere de mestinjecteur van Cerfontaine bestuurt. Hij vertelt: "Op de console kun je de lijnen zien die je moet volgen. Als je eenmaal op een lijn hebt genavigeerd, volgt het stuursysteem deze automatisch. Aan het einde draai je om en vindt het systeem de volgende lijn. Het maakt het werk een stuk gemakkelijker."

Realtime support op afstand
Dankzij deze efficiëntere aanpak treedt er bovendien minder bodemverdichting op en dat komt de vruchtbaarheid van de grond ten goede. Bruce is ook enthousiast over de ondersteuning die hij ontvangt van het supportteam van Topcon. "Als ik aan het rijden ben, kunnen zij op afstand inloggen op mijn systeem. Ze kunnen niet alleen zien wat ik op dat moment doe, maar ook aanpassingen doen. Staat er bijvoorbeeld een parameter verkeerd, dan passen zij die meteen aan. Dat werkt perfect."

- Het support team kan op afstand aanpassingen doen in het systeem. Dit bespaart kostbare tijd tijdens het werk. -

Opbrengstkaart optimaliseren
Uitdagingen verbinden Topcon en Cerfontaine. Zo is opbrengstmeting van de uien al langere tijd een uitdaging die de samenwerkende bedrijven vol ambitie zijn aangegaan. Cerfontaine wil weten hoeveel uien er op het veld liggen zodat bekend is hoeveel ton ze moeten afvoeren. Ook hebben zij de wens om met alle gegevens verdere optimalisatie mogelijk te maken om zo grotere opbrengsten te realiseren. Inmiddels is er een opbrengstmeter aangebracht op de rooimachine die met weegstaven meet hoeveel opbrengst er is. Die meting wordt gecombineerd met een sensor die meet wat de omloopsnelheid is van de band waarop de uien liggen. Dat, gekoppeld aan de GPS-positie, vormt de opbrengstkaart. Het systeem wordt op dit moment verder geoptimaliseerd in samenwerking met de fabrikant van de uienrooier.

Slimmer akkerbouwen
Daniël Cerfontaine concludeert: "In de toekomst hopen we met alle veld- en machinegegevens die we verzamelen nog wijzer te worden en nog betere beslissingen te nemen in de landbouw."

Artikelen