Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Meer dan recht rijden

Hero Image

Minder input, maximale opbrengst

Kaarsrecht poten en zaaien, zonder overlap is tegenwoordig geen hogere wiskunde meer. En dat recht rijden geld oplevert, staat buiten kijf. Maar precisielandbouw is veel meer dan alleen recht rijden. Van kilverbak tot oogstmachine, elke teeltfase draait uiteindelijk om het behalen van een zo hoog mogelijke opbrengst.

Precisielandbouw begint dus eigenlijk bij het eind: een zo hoog mogelijk opbrengst nastreven. Het gehele machinepark moet daarop zijn afgestemd. Of het nou de kilverbak, de zaaimachine, de veldspuit of de oogstmachine is, al het materiaal draagt bij aan het maximaliseren van het resultaat en tegelijkertijd het minimaliseren van de kosten.

Oplossingen voor elke teeltfase

Het land klaarmaken, zaaien, gewasbescherming en oogsten. Er is voor elke teeltfase een oplossing die leidt tot een zo hoog mogelijk rendement. Kilveren op gps of met een laser zorgt voor een goede basis van het zaai- of pootbed. Vervolgens is het zaak de planter of zaaimachine aan te sturen om de kostprijs zo laag mogelijk te houden. Daarna is het van belang het spuiten te monitoren. Wat is de gewenste snelheid en welke spuitdop past daarbij het best? Zien wat er gebeurt, in realtime, in combinatie met sectiecontrole levert een efficiënt middelengebruik op.

Het is interessant om de spuit uit te rusten met sensoren voor monitoring van het gewas. Omdat de spuit regelmatig door het gewas gaat,  kan deze machine veel data verzamelen. Data die ingezet kunnen worden om alle stappen in het teeltproces te valideren.

Toch volgt de echte validatie pas bij de oogst. Door de opbrengst te meten, wordt duidelijk of precisielandbouw loont. Blijven opbrengst en kwaliteit achter bij de verwachtingen, dan is duidelijk  dat één van de stappen in de teeltfase verbeterd moet worden. Is het resultaat wel zoals gewenst, dan biedt dat zekerheid voor het volgende seizoen.

 Toekomst

Hoewel de term precisielandbouw dertig jaar geleden al voor het eerst werd gebruikt, is het gebruik van alle mogelijkheden nog geen gemeengoed in Nederland. Een kunstmeststrooier met variabele afgifte wordt bijvoorbeeld vaak niet aangeschaft voor de precisie, maar vanwege de aantrekkelijke MIA/Vamil-regeling.

Voor alle mogelijk problemen is een precisie-oplossing. Brandstof besparen door automatisch sturen, zaaimachine-besturing, gewasmeting, opbrengstmeting en uiteindelijk een maximale productiviteit en opbrengst. Eerst zien en dan geloven?

 topconpositioning.com/nl/precisielandbouw

Artikelen