Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Maximale opbrengst? Meten is weten

Hero Image

Waar draait het om?

Zaaimachinebesturing, sectiecontrole op de veldspuit, variabele loofdoding. Alle teeltfases draaien om het minimaliseren van de input en het maximaliseren van de opbrengst. Om erachter te komen of de input leidt tot de gewenste opbrengst is er één helder devies: meten is weten.

Precisielandbouw begint eigenlijk bij het eind: een zo hoog mogelijke opbrengst nastreven. Het gehele machinepark moet daar op afgestemd zijn. Of het nou de kilverbak is, de zaaimachine, de veldspuit of de oogstmachine, al het materiaal draagt bij aan het maximaliseren van het resultaat. Een drone kan daarbij een toegevoegde waarde zijn voor het maken van bijvoorbeeld een taakkaart, maar tegelijkertijd is de drone niet direct een must have.

Als de basis, de bodem, niet goed is, heeft het toepassen van precisie weinig zin. Daarom is het geen gek idee om gewoon eens met de bats het veld in te gaan en te kijken hoe het gesteld is met de bodem. Kijken met eigen ogen levert al veel kennis op. Kennis die kan leiden tot een heldere volgende stap. Die stap staat zoals elke stap in het teken van de opbrengst: wat kan ik doen om de kennis te laten renderen?

Recht rijden rendeert. Kort gezegd scheelt het zaaigoed, spuitmiddel en is het oogsten bijna met ogen dicht te doen. Bovendien komt het de fitheid van de chauffeur ten goede. En hoewel recht rijden ook bijdraagt aan het maximaliseren van de opbrengst, begint het echte renderen al bij het klaarmaken van het land. Kilveren op gps of met een laser zorgt voor een goede basis van het zaai- of pootbed. Vervolgens is het zaak de planter of zaaier aan te sturen om de input, en dus de kostprijs, zo laag mogelijk te houden. Daarna is het van belang het spuiten te monitoren. Wat is de gewenste snelheid en welke spuitdop past daar het beste bij? Zien wat er gebeurt, in realtime, in combinatie met sectiecontrole levert een efficiënt middelengebruik op. De veldspuit wordt met een hoge regelmaat ingezet, en dat levert data op waarmee alle stappen die gezet worden gevalideerd kunnen worden.

De echte validatie van de doorlopen fases vindt plaats bij de oogst. Door de opbrengst te meten wordt duidelijk of precisielandbouw, zonder alleen recht te rijden, loont. Is het resultaat nog niet zoals gewenst, dan is duidelijk dat er bij een van de handelingen nog een stap gezet kan worden. Is het resultaat wel zoals gewenst, dan kan het volgende seizoen zelfverzekerd tegemoet worden gezien.