Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

MAGNET helpt bouw- en GWW-bedrijven succesvol te zijn

Hero Image

Goede uitwisseling van juiste gegevens verhogen werkplezier en rendement

Brontekst: Susan Peek | Beeld: Topcon Positioning Netherlands

Werkstromen voor zowel buitenpersoneel als bedrijfsbureau in élke fase van een bouwproject gestroomlijnd. Nauwkeurige en overzichtelijke projectgegevens en een efficiënte, prettige samenwerking leiden – onder meer – tot een drastische verlaging van de faalkosten. Bij Topcon Positioning Netherlands weten ze al heel lang dat succesvol de werkstromen beheersen aan de basis staat van een goede samenwerking en informatie-uitwisseling tussen verschillende afdelingen. Software kan daarbij een cruciale rol spelen. Met dat doel ontwikkelde Topcon het MAGNET-softwarepakket.

”De bouwsector heeft behoefte aan oplossingen die maatvoering zo laagdrempelig mogelijk maken. Dat is dat ook één van onze doelen”, aldus Wanda Brandsen van Topcon. “MAGNET, onze softwareoplossing, verbindt het veld en het kantoor realtime met elkaar via de Cloud. Uiteraard werkt de software naadloos samen met Topcons precisie-, meetinstrumenten en machinebesturing. Hierdoor kan de gebruiker altijd en overal de correcte gegevens creëren en raadplegen. Over het hele project verbetert de productiviteit.”

‘Bedenk eens wat het betekent voor een project, als iedereen - altijd en overal -correcte gegevens kan raadplegen en creëren’

Teamwork en cirkelproces leiden tot succes

Het ontwerp van het MAGNET-systeem draait om één hoofddoel: optimale samenwerking. Jaydee Verhoeven vertelt dat binnen de GWW- en bouwsector, MAGNET Field, Enterprise en Office de meest gebruikte elementen zijn. “Op het bouwterrein wordt gewerkt met MAGNET Field en een total station of GNSS-ontvanger voor het inmeten, uitzetten en het verzamelen van landmeetkundige en bouwplaatsgegevens. Alle gegevens worden via MAGNET Enterprise opgeslagen in de Cloud. Veld, kantoor en management werken zo samen in één beveiligde omgeving. Met MAGNET Office maken de medewerkers op kantoor van simpele 2D-tekeningen complete 3D-tekeningen en modellen, die de basis vormen voor correcte volumeberekeningen, grondbalans, calculaties en facturaties. Alle data is vervolgens te koppelen aan de machinebesturing van Topcon in het veld. Zo is de cirkel rond.” Dat maakt de software een complete oplossing voor onder andere landmeetkundige professionals.

Goede soft- en hardware, juiste gegevens, beste resultaat
Het effect van de software gaat dieper dan enkel data-uitwisseling. “Alle machines en meetinstrumenten in het veld kunnen met elkaar communiceren. En de software helpt je ook onderling goed te communiceren. Zo houdt je samen je grip op de processen, de werkstromen en de projecten,” legt Wanda Brandsen uit. Verhoeven vult aan: “Met de goede software en apparatuur, werk je met de juiste gegevens en kom je tot de beste resultaten. Productief en efficiënt.”

Topcons ultieme doel: met topsoftware haar klanten helpen bij de reductie van faalkosten en het vergoten van werkplezier. Met die combinatie, van tevreden medewerkers en meer rendement, hebben bedrijven een sleutel tot succes in handen. Topcon is ervan overtuigd dat doel met MAGNET een flinke stap dichterbij te brengen. Aan gebruikers het eindoordeel.

Meet in, zet uit en verzamel alle benodigde gegevens met MAGNET Field en een total station of GNSS-ontvanger

MAGNET Enterprise slaat alle gegevens op in de Cloud.
Veld, kantoor en management werken zo samen in één beveiligde omgeving.

Maak met MAGNET Office van 2D-tekeningen complete 3D-tekeningen en -modellen

3D-modellen vormen de basis voor correcte
-Calculaties
-Grondbalans
-Volumeberekeningen
 -facturaties

Al die data koppel je aan de machinebesturing in het veld. Cirkel rond.

‘Een complete oplossing voor geografische professionals’