Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Kostprijs omlaag met goed voermanagement

Hero Image

Exact weten wat en hoeveel je de melkkoeien voert. Dat is de kunst als het gaat om het zo laag mogelijk houden van de kostprijs en een zo optimaal mogelijk rendement. Houd je de kosten onder controle, dan levert dat onderaan de streep het meeste op.

Voor de koe is het belangrijk dat ze haar rantsoen elke dag op hetzelfde tijdstip, in dezelfde hoeveelheid en verhouding voorgeschoteld krijgt. Het gebruik van TAP-Feed, met de Digistar-indicator van Topcon, kan daar een grote bijdrage aan leveren. Met deze oplossing is het mogelijk verschillende rantsoenen voor verschillen diergroepen te maken. Bij het vullen van de voermengwagen zie je in de FEED App exact welk product en hoeveel er geladen moet worden. Daarmee is het mogelijk accuraat, dus precies het nodige, te voeren.

Bijsturen waar nodig
Aan de hand van de data die een voermanagementprogramma verzamelt, kun je het rantsoen eenvoudig bijsturen indien nodig. Met inzicht in de kosten van het ruw- en krachtvoer kun je als melkveehouder dagelijks besparen op die kosten. Alles staat in het teken van accuraat voeren en ondernemerschap. Als melkveehouder wil je namelijk weten wat de productie van een liter melk kost en die kostprijs wordt voor zo’n 40 tot 50 procent bepaalt door de voerkosten. Daarmee wordt het voeren van exacte hoeveelheden des te belangrijker. Volgens de melkveeupdate 2022 van de Rabobank lukt het melkveehouders de hogere kosten van onder meer ruw- en krachtvoer onder controle te houden met een hogere melkprijs. Melkveehouders die het voermanagement goed in de vingers hebben, profiteren daardoor nog meer van de hogere melkprijs.

TAP-Feed houdt alles voor je in de gaten. Dat geeft niet alleen inzicht in het werk dat je als melkveehouder zelf doet, maar het kan ook dienen als controlemiddel voor medewerkers. Afwijkingen in de hoeveelheid geladen ruwvoer zijn makkelijk te achterhalen. De controle hebben en houden over het voermanagement stelt je in staat de kostprijs zo laag mogelijk te houden en dus het rendement te verhogen.

Meer weten over Voermanagement? Kijk dan HIER