Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Het maken van een goede taakkaart

Hero Image

Tekst: Batavierenbende | Beeld: Topcon

Gewassensoren en opbrengstmeting. Het brengt een grote hoeveelheid data met zich mee. En die data is te verwerken tot taakkaart waarmee het volgende seizoen gewerkt kan worden. Met een taakkaart houd je de input laag en kan de opbrengst een flinke boost krijgen.

Als ondernemer neem je regelmatig een kijkje bij je gewassen. Hoe staat het erbij? Wat valt op? Wat valt tegen? Met het blote oog is veel te zien, maar lang niet alles. Je weet wel waar de zandkop zit waar jaarlijks de aardappelopbrengst tegenvalt, en je weet ook waar het te nat is voor een goede bietenopbrengst. Die kennis is globaal, maar kan veel preciezer. Met gewassensoren, opbrengstkaarten van de dorser of rooier, een bodemscan of een drone kom je verder. Maar die hulpmiddelen moeten geen antwoord geven, maar juist vragen oproepen. Waar kan ik het volgend teeltseizoen beter doen en wat moet daarvoor gebeuren?

Een serie opdrachten
Het is de kunst alle gegevens die je verkrijgt uit de hulpmiddelen te verwerken in een taakkaart. Een taakkaart is eigenlijk niets meer dan een serie opdrachten die een machine moet uitvoeren. Die machine moet in dat geval variabel kunnen poten, zaaien, aanwenden of spuiten. Aan de hand van de taakkaart weet de machine op welke plek van een perceel welke taak uitgevoerd moet gebeuren.

Neem bijvoorbeeld graangewassen. Het is cruciaal om de behoefte aan voedingsstoffen in het gewas te meten, om een zo hoog mogelijke opbrengst te behalen. Met de CropSpec gewassensoren is dat mogelijk. De metingen die de sensoren uitvoeren geven een goed inzicht in de stand van zaken. Zoals eerder gemeld moet dat een vraag oproepen: Hoe kan het dat ik verschillen in het gewas zie? Die vraag hoef je, als je de data omzet in taakkaarten, volgend jaar niet meer te stellen.

Artikelen