Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Het behoud van cultureel erfgoed - Partnerschap Topcon en CyArk

LIVERMORE, Californië, juni 2021 – Topcon Positioning Group kondigt aan dat het een partnerschap aangaat met CyArk. Deze vooraanstaande non-profitorganisatie zet zich in voor het behoud van cultureel erfgoed overal ter wereld.

 Met behulp van 3D-technologie voor digitale documentatie, zorgt CyArk ervoor dat cultureel interessante locaties grondig worden gedocumenteerd ten behoeve van huidige en toekomstige generaties. Veel van de technologieën die hiervoor nodig zijn, zijn afkomstig uit de geospatiale wereld en dit maakt Topcon tot een bijzonder welkome partner, meent John Ristevski, CEO van CyArk.

"Wij hebben ondersteuning verleend bij het documenteren van meer dan 200 locaties in de wereld, variërend van de moskeestad Bagherat in Bangladesh tot de iconische beelden op Paaseiland. Maar de behoefte aan nauwkeurige documentatie blijft groeien en er komen nog veel spannende projecten aan", vervolgt hij. "Voor een goede besluitvorming is het van groot belang dat deze cultureel belangrijke locaties nauwkeurig worden ingemeten en gedocumenteerd. Daarom zijn wij blij met de samenwerking met Topcon, een bedrijf dat in deze en andere sectoren toonaangevend is."

 De ondersteuning van Topcon omvat GNSS-ontvangers, robotic total stations, veldboeken, MAGNET-software en een abonnement op Topnet Live, het realtime GNSS-referentienetwerk van het bedrijf. Ulrich Hermanski, executive vice president of Geopositioning voor de Topcon Positioning Group, heeft eerder met CyArk samengewerkt en vindt het een genoegen om de organisatie op deze manier te blijven ondersteunen.

 "Onze relatie met CyArk dateert van 2015 toen we hen hebben geholpen met de digitale documentatie van de energiecentrale van Sogi, dat deel uitmaakt van het nationale industriële erfgoed van Japan", zegt Hermanski. "Wij hebben veel bewondering voor de cruciale rol die zij spelen bij de inspanningen om allerlei soorten cultureel interessante monumenten in digitale vorm vast te leggen. Onze expertise, het leveren van uitermate nauwkeurige meetoplossingen, sluit prachtig aan bij hun behoeften, nu en in de toekomst. Een van de eerste projecten waarvoor zij de nieuwe oplossingen willen gebruiken, is het in kaart brengen van het redwoodbos in Big Basin Redwood State Park in Californië, een gebied dat tijdens de recente bosbranden zwaar is getroffen. Wij zijn blij dat wij kunnen helpen bij dit belangrijke werk."

 De missie van CyArk, het vastleggen, archiveren en delen van 's werelds belangrijkste culturele erfgoedlocaties, komt voort uit de wens om deze plekken niet alleen digitaal op te slaan, maar ook cruciale informatie te verstrekken en zo te helpen bij het fysieke behoud en herstel van de locaties. "Alleen al de afgelopen jaren hebben we een aantal gevallen gezien waarbij locaties van onschatbare culturele waarde zwaar beschadigd zijn geraakt of zelfs verloren zijn gegaan door brandstichting, terrorisme of de gevolgen van klimaatverandering", zegt Ristevski. "De wetenschap dat de inspanningen voor een nauwkeurige digitale documentatie een rol kunnen spelen bij wederopbouw of reconstructie stemt tot nederigheid. Wij zijn dankbaar dat Topcon ons bij deze onderneming als partner terzijde wil staan."

Meer informatie over CyArk vindt u op cyark.org.