Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Effectief omgaan met spuitmiddelen

Hero Image

Automatische afgifteregeling, boomhoogteregeling, sectieafsluiting en driftreducerende doppen

Het verhogen van de opbrengst met een zo laag mogelijke belasting voor het milieu. Door efficiënt om te gaan met spuitmiddelen is dat haalbaar, zonder dat het gewas en daarmee de opbrengst er onder te lijden zal hebben.

Automatische afgifteregeling, boomhoogteregeling, sectieafsluiting en driftreducerende doppen. Er zijn tal van opties om zo goed mogelijk om te gaan met spuitmiddelen. Alle tools die beschikbaar zijn kunnen bijdragen aan het verlagen van de input, een beter gewas, lagere uitgaven, optimale gewasgroei en een zo laag mogelijke kans op gewasziekten.

Het is handig om voor aanvang van het spuitseizoen het materieel goed te controleren. Niets is zo vervelend als niet goed werkende dempers in de stabilisatie van de spuitboom. Loop de machine dus uitgebreid na om problemen tijdens het werk te voorkomen.

Sectiecontrole, gps en rijsnelheid
Om efficiënt om te kunnen gaan met middelen, is het van belang dat de te bewerken percelen goed in kaart worden gebracht. Aan de hand van de gegevens die daar mee worden verzameld, wordt duidelijk waar de goede en slechte stukken van een perceel zich bevinden. Die plekken worden weergegeven op een kaart aan de hand waarvan je uiteindelijk gericht aan de slag kan met de veldspuit. Daarbij is het mogelijk om gebruik te maken van een bestaande kaart, maar ook is het mogelijk om een nieuwe kaart te importeren. Welke kaart dan ook, in combinatie met de automatische besturing kan het werken met een veldspuit niet efficiënter. Sectiecontrole draagt bij de efficiëntie. Bepaal voor je aan de gang gaat met welk doel je gaat spuiten. Ga je bijvoorbeeld Phytophthora in de aardappelen te lijf, dan wil je zeker weten dat je alle planten raakt. Sectie-afsluiting wordt gestuurd op basis van gps en rijsnelheid. Wordt er 10 kilometer per uur gereden, dan leg je 3,6 meter per seconde af. De secties hebben tijd nodig om uit te schakelen en worden dus een paar meter voordat ze uit moeten al aangestuurd. Wanneer je dus net voor de kopakker afremt of direct bij het uitrijden gaat versnellen, klopt de berekende tijd voor het uitschakelen van je sectie niet meer met als resultaat een minder goed spuitresultaat rond de kopakker. Houd dus rekening met het feit dat je secties tijd nodig hebben om te schakelen waardoor de kopakker mogelijk niet goed of helemaal niet bespoten wordt.

Apollo is de oplossing van Topcon voor afgifteregeling en automatische sectiecontrole. Hiermee is een bestaande veldspuit die nu geen van beide ondersteunt om te bouwen, zodat er wel mee gewerkt kan worden. Daarnaast is het mogelijk een veldspuit uit te rusten met automatische boomhoogteregeling. Het is niet zo dat alle genoemde hulpmiddelen alleen leverbaar zijn op nieuwe veldspuiten. Ook oudere machines zijn uit te rusten met deze technologie. Tevens werken ze allemaal via ISOBUS, waardoor ze ook inzetbaar zijn in combinatie met praktisch elke ISOBUS-console in de markt.

Artikelen