Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

De toekomst van de landmeter in de bouw

Hero Image

Nieuwe technologieën zorgen voor andere rol

De bouw, een van de grootste industriesectoren in de wereld, lijkt aanzienlijk meer moeite te hebben met het invoeren van nieuwe technologieën en digitale processen dan andere sectoren. Er zijn de laatste tijd echter tekenen van een omslag en een hele reeks mooie innovaties heeft de markt al bereikt. Maar wat betekenen deze veranderingen voor de eisen die aan een moderne landmeter in de bouw worden gesteld?

Overal ter wereld merken landmeters dat ze op een tweesprong staan. Ten aanzien van vraag en aanbod staat de gehele bouw- en infrasector voor enorme uitdagingen. Technologie biedt het voor de hand liggende antwoord, maar de nieuwe oplossingen worden nog niet op grote schaal ingevoerd. Er zijn gereedschappen beschikbaar waar vroegere generaties jaloers op zouden zijn en de rol van de landmeter verandert natuurlijk met de digitalisering mee. Veel professionals hebben echter nog altijd een voorkeur voor de traditionele methoden die hen jaren goed hebben gediend en aarzelen om over te stappen op nieuwe technologieën. Het probleem is echter dat we nu geen keuze meer hebben. Landmeters die niet meegaan met de trends en nieuwe processen invoeren, verliezen de aansluiting.

Andere mentaliteit

Oude gewoonten zijn moeilijk af te leren. Maar met een nieuw tijdperk voor de boeg is het voor landmeters tijd om af te stappen van de verouderde processen die ze in hun opleiding hebben geleerd en zich af te vragen of ze projecten anders moeten gaan benaderen. Om hun eigen toekomst veilig te stellen, moeten ze onderzoeken wat er nu beschikbaar is en hiervoor open durven staan.

Het is begrijpelijk dat de landmeters zich soms overweldigd voelen door alle nieuwe technologieën en de kreten die daarbij horen, zoals augmented reality, virtual reality, Smart Cities, BIM, mass data processing, 4D, 5D of zelfs 6D. Maar de realiteit is dat ze met deze innovaties aanzienlijk nauwkeuriger en sneller kunnen werken en er tastbare commerciële baten aan vastzitten. Iedereen heeft wel ervaring met onvoorziene geologische omstandigheden, waardoor projecten worden vertraagd en het budget wordt overschreden. Vaak wijken de huidige omstandigheden af van eerdere schattingen uit metingen en moet het ontwerp op het laatste moment weer aangepast worden, met alle kosten van dien. Technologie kan dit helpen voorkomen.

Als landmeters de veranderende behoeften van hun klanten willen vervullen en hun activiteiten willen uitbreiden, moeten ze meegaan met nieuwe werkwijzen en hun bedrijfsmodellen aanpassen. Het moet wel gezegd dat de last niet uitsluitend bij de landmeters ligt. De technologieleveranciers moeten ook samenwerken bij de ontwikkeling van doeltreffende oplossingen en de sector onderwijzen in de toepassing ervan. Zo kunnen we gezamenlijk tegemoetkomen aan de behoeften van de toekomst.

Landmeetkundige ingenieurs zijn beheerders van ruimtelijke gegevens geworden en landmeters beheerders van geodata.

Van landmeter tot dataspecialist


In de afgelopen jaren was uit de functiebenamingen voor wat vroeger een landmeter werd genoemd een verschuiving af te lezen in de richting van dataverwerking. Landmeetkundige ingenieurs zijn beheerders van ruimtelijke gegevens geworden en landmeters beheerders van geodata. Dit geeft aan dat de waarde van de functie voor een zeer groot deel ligt in gegevens. Dit is niets nieuws: landmeters werkten altijd al met coördinatensystemen en geolocaties, en moesten weten welke gegevens vereist zijn om de juiste resultaten op te leveren. Maar dankzij technologische verbeteringen kunnen we dit nu naar een heel ander niveau tillen. Landmeters leren hoe ze gebruik kunnen maken van grote datasets, met tools in de cloud en SaaS-oplossingen om zo nieuwe mogelijkheden te scheppen en nieuwe gebieden te ontsluiten waar landmeters vroeger niets te zoeken leken te hebben.

Er zijn veel tools beschikbaar die hen helpen weloverwogen beslissingen te nemen. Op gebied van Unmanned Aerial Vehicles (UAV’s) en voor verzameling van mass data in het algemeen, is er ruime keuze uit verschillende soorten hardware, die uitstekend zijn in te passen in inspectiesystemen. Je hoeft niet opgeleid te zijn als landmeter om een laserscanner of UAV-drone te gebruiken. Om datasets te verrijken en deze technologie ten volle te benutten, is expertise op gebied van landmeetkunde echter wel gewenst. De landmeter van nu onderscheidt zich van de massa door zijn bereidheid en vermogen om productief gebruik te maken van deze nieuwe tools.

De toekomst


Onze sector maakt een snelle groei door. De heersende benadering levert echter grote veiligheidsrisico’s op en maakt het ook gewoonweg onmogelijk om de enorme hoeveelheid werk te kunnen uitvoeren. Daarom zoeken we continu naar veiligere en snellere methoden om dezelfde taken uit te voeren.

Het wordt steeds normaler om traditionele landmeettaken uit te voeren met UAV’s en mass-datatechnologie. In de nabije toekomst worden technologieën voor gegevensopslag en workflows in de cloud de standaard voor iedereen. Nog wat verder in de toekomst kunnen we voorzien dat oplossingen met augmented reality gaan doorbreken. Al deze technologieën brengen samen een ‘continuous representation of reality’, een continue weergave van de werkelijkheid met een niveau van efficiëntie dat we ook vinden in andere subsectoren in fabricage. De omzet in de inspectiebranche groeit naar verwachting door tot 15 miljard dollar in 2025. En een deel van dit bedrag ligt te wachten op degenen die nu al beginnen nieuwe technologieën in te voeren en business intelligence aan hun processen toe te voegen. Het is tijd om in actie te komen.

Dit artikel verscheen in BIGnieuws Magazine.