Op zoek naar uw apps? Klik op het accountpictogram in de rechterbovenhoek van de pagina.

Alle voerdata in beeld

Hero Image

Slim voeren

Het voeren van koeien behoort tot één van de dagelijkse routines op het melkveebedrijf. Hetzelfde tijdstip, hetzelfde rantsoen. Maar wat is het daadwerkelijk gevoerde aantal kilo’s? De data die de voermengwagen genereert geeft antwoord.

Zo’n veertig tot vijftig procent van de kosten die een melkveehouder maakt is toe te schrijven aan het voer. Dat betekent dat een aanzienlijk deel van de euro’s letterlijk door de voermengwagen gaat. En dat betekent ook dat de kans groot is dat er door afwijkingen, ook als die klein zijn, geld verloren gaat. Een weegoplossing helpt bij het preciezer voeren en bij het onder controle houden van de voerkosten.

Een weegoplossing op de voermengwagen dient als geheugensteun tijdens het voeren. Een handig hulpmiddel is de FEED App van Topcon welke eenvoudig koppelt met de Digi-Star indicator lijn. In de App staat het exacte te voeren rantsoen, welke per diergroep uitgevoerd dient te worden. Tijdens het laden van de voermengwagen is het een kwestie van de ingrediëntenlijst aflopen. Het aantal te laden kilo’s wordt weergegeven met een balk die naarmate het voeren vordert optelt tot het gewenste gewicht is bereikt. Daarmee kan elk ingrediënt op de kilo nauwkeurig geladen, en dus gevoerd, worden. Wel zo handig: de taal in de app is automatisch dezelfde als die op de telefoon is ingesteld.

Het inzicht dat TAP FEED biedt is niet alleen handig voor de melkveehouder. Ook de voeradviseur heeft baat bij de cijfers. Bovendien kan het gewogen rantsoen helpen bij het bepalen van de invloed van voeren op de gehaltes in de melk, de melkproductie en de diergezondheid. Wat voor invloed heeft bijvoorbeeld het aandeel krachtvoer in het rantsoen op de productie? Of wat doet een aanpassing in het aantal kilo’s mineralen met de gehaltes?

Belangrijk om te weten is dat de melkveehouder te allen tijde eigenaar is van de data die TAP FEED verzamelt. Alleen door het zelf actief te delen met derden, bijvoorbeeld de voeradviseur, geeft de melkveehouder inzicht in zijn data. Is een medewerker van een melkveebedrijf verantwoordelijk voor het voeren? Dan krijgt die persoon eigen inloggegevens waardoor de melkveehouder precies kan zien wie, wat en wanneer heeft gevoerd.

In ons e-book vertellen we meer over precisievoeren. Download hem hier.