Westra: slim, duurzaam en kostenefficiënt ondernemen

Westra: slim, duurzaam en kostenefficiënt ondernemen

Westra is CO2-gecertificeerd. De aannemer is eigenaar van een windmolen en 1900 zonnepanelen, propageert ‘het nieuwe rijden’ en ‘het nieuwe draaien’, en bereidt projecten voor in 3D.

Westra: merk met inhoud
Westra is een ‘oud merk’.  Opgericht in 1928, met stevige wortels in het Friese. Ze worden gezien als stabiele factor, en dragen dit actief uit. Onlangs is het bedrijfslogo vernieuwd, en de website gaat op de schop. Maar Westra zou Westra niet zijn als het vooral focust op de inhoud.

Completerende markten
Westra doet aan grondverzet in de wegenbouw en de agrarische sector. Dezelfde machines en mensen kunnen beide markten prima bedienen, zo is de gedachte. In Harlingen verwerkt Westra groenafval en grondstromen. Ook hier complementeren de werkzaamheden elkaar. Met vrijgekomen grond uit een wegenbouwproject zijn sloten te dempen, zodat agrariërs hun (dure) grond in één keer kunnen bewerken. Groenafval en grond van overheden en gemeentes zijn toe te passen op projecten voor het waterschap.

Moderniseren
Prijs, kwaliteit en snelheid zijn belangrijk in de aannemerij. Technologie is daarbij ondersteunend. Pieter: “Wij bereiden al jaren het werk digitaal voor, onder meer met Topcon 3D GPS en SiteLink3D. Dat verbetert de kwaliteit omdat afwijkingen al snel aan het licht komen. Bovendien kost het minder tijd om een werk uit te voeren. Onze machinisten nemen zelf hun 3D-modellen mee naar het werk. Ook staan ze steeds in contact met kantoor.”

Zo groen mogelijk
Vorig jaar heeft Westra het certificaat voor de CO2-Prestatieladder behaald. De opwekking van groene energie, sturing op gedrag en werken in 3D zijn daaraan debet. Westra staat op trede 3, wat gunningvoordelen betekent in het aanbestedingsproces. Pieter: “We willen een groene uitstraling hebben en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Als we hiermee ook nog een inschrijfvoordeel kunnen behalen, is dat een typische win-win situatie.”

Projecten:

  • Wiarda: bouwrijp maken kavels en afgraven waterpartijen voor een nieuwe woonwijk in Leeuwarden. Circa 190.000m3 grondverzet (ontgraven, vervoeren en verwerken). Opdrachtgever: Jansma Drachten.
  • De Overijsselselaan, als aansluiting op de Haak om Leeuwarden. Circa 250.000 m3 grondverzet.
    Opdrachtgever: KWS.
  • Harlingen: beheer grondstromen en depotlocatie voor verbreding N31.
    Opdrachtgever: Provincie Fryslân.

    Meer weten? www.westra.nl 

More Stories