WebGISApp + RTK - Nieuwland Geo-informatie en Topcon

Hoge nauwkeurigheid op je tablet & smartphone

Smartphones en tablets hebben beperkte antenne-ontvangst en correctiemechanismen waardoor afwijkingen van de gps-coördinaten tot enkele meters kunnen oplopen. Voor een aantal werkzaamheden is die nauwkeurigheid onvoldoende. In bijvoorbeeld de nuts-, bouw- en infrasector is nauwkeurige positiebepaling vereist. Maar ook voor de BGT, lantaarnpalen, speeltoestellen van gemeenten, kunstwerken van de waterschappen, brandkranen bij de veiligheidsregio’s etc. is een nauwkeurige plaatsbepaling gewenst.

Met precisie apparatuur op basis van Real Time Kinematic (RTK) kun je bijna op de cm-nauwkeurig je positie bepalen. Voor het inmeten of opzoeken van bijvoorbeeld ondergrondse leidingen of storingen kun je die precisie goed gebruiken. Deze apparatuur is vaak gekoppeld aan geodetische software op een toegerust device.

RTK in combinatie met uw smartphone
Iedereen heeft tegenwoordig wel een smartphone op zak.  Werken met een app maakt dat u geen apart device meer nodig hebt voor nauwkeurige positiebepaling. Daarvoor werken Topcon en Nieuwland Geo-Informatie samen aan de ontwikkeling en koppeling van RTK en WebGIS App.

WebGIS App (beschikbaar in de AppStore en PlayStore) kan op maat geconfigureerd worden voor het inmeet proces. Denk daarbij aan wat geïnventariseerd moet worden, workflow, keuzelijstjes, foto’s toevoegen etc. Diverse ondergronden/basiskaarten kunnen out-of-the box worden toegevoegd: BGT, OpenStreetMap, BRT, en natuurlijk eigen kaarten met kabels, leidingen, storingslokaties, etc.  WebGIS App werkt zowel online als off-line.

De positie bepaling (waar je bent en het invoeren van locaties) wordt op basis van de koppeling met RTK geregeld. Hierdoor is cm nauwkeurigheid gegarandeerd.

Alle informatie die in WebGIS App wordt opgenomen en ingevoerd, is direct en realtime in een online kaartviewer zichtbaar. Deze kaart kan gebruikt worden als overzichtskaart, printen, zoeken, filteren, rapporteren en, indien nodig, aanvullende informatie worden toegevoegd.

Het voordeel van het werken met Topcon GPS in combinatie met WebGIS App is dat men de data in eigen beheer heeft (geen conversie van  total station -landmeter- naar GIS), men niet meer achteraf posities hoeft te corrigeren en daarbij een nauwkeurigheid tot op cm niveau kan realiseren.

Wat dat aan tijds- en kostenbesparing oplevert, laat zich makkelijk voorrekenen.  

WebGIS App en Topcon GPS (RTK) is er voor het inmeten of her- positioneren, informatie aflezen of muteren op uw eigen device (BYOD).

Meer informatie:


http://www.nieuwlandgeo.nl/rtk/

 

MEER VERHALEN