SLIMMER WERKEN BINNEN TUNNELPROJECTEN

SLIMMER WERKEN BINNEN TUNNELPROJECTEN

Steeds vaker worden tunnels aangelegd voor transport en nutsvoorzieningen, vooral in stedelijke gebieden. Omdat hier weinig ruimte is, is er soms geen andere mogelijkheid dan boven of onder de grond te bouwen. Chris Emery, Business Development Manager Monitoring bij Topcon Europe, legt uit hoe de inzet van de juiste technologie kan zorgen voor sub-centimeter nauwkeurigheid bij grote tunnelprojecten.

Geen GPS-ontvangst
Uit recent onderzoek van TBM blijkt dat in vrijwel ieder Europees land tunnelprojecten plaatsvinden, met name bij de aanleg van transportnetwerken. Omdat GPS-ontvangst ondergronds niet mogelijk is, moeten andere werkwijzen voor navigatie en begeleiding worden ingezet. Optische instrumenten worden hierbij het meest gebruikt. Dat is sowieso het geval bij tunnelgraafmachines voor grote diameters zoals bij de aanleg van metrosystemen en microtunnelgraafmachines voor tunnels met een smallere diameter.

Hoge nauwkeurigheid met optische instrumenten
Optische instrumenten zijn sinds jaar en dag een beproefde en betrouwbare methode bij tunnel- en navigatieprojecten en de inzet ervan is onverminderd groot. Sinds kort werkt Topcon samen met een aantal bedrijven die gespecialiseerd zijn in navigatie en begeleiding. We ondersteunen hen in het trainingsproces en begeleiden de integratie van onze instrumenten in hun tunnelprojecten. Zo hebben we sinds kort een partnerschap met Zed Tunnel Guidance uit het Verenigd Koninkrijk. Deze fabrikant van geavanceerde begeleidingssystemen is nu exclusief gebruiker van onze apparatuur, dit dankzij de prestaties van de Topcon Coaxial laser. Zed Tunnel Guidance zet nu een multi-station oplossing in bij de projecten die zij doen. Het gebruik van meerdere total stations bij een tunnel zorgt voor een hoge nauwkeurigheid tussen de machines onderling, ook wanneer deze om de hoek staan. Bekijk deze video om meer te weten te komen over dit proces.

Slimme infrastructurele workflows
Workflows binnen bedrijven als Zed Tunnel Guidance worden steeds verder geautomatiseerd en Topcon total stations zijn hier een onderdeel van. De machinist die de tunnelboring doet volgt live de navigatiedata gedurende het traject. Deze worden continu geüpdatet in overeenstemming met de as-built verificaties en digitale modellen. Geautomatiseerde modellen worden ook gebruikt als onderdeel van de initiële inspectie van de tunnel. Sommige bedrijven proberen drones uit in tunnels om massa data te verzamelen van bestaande infrastructurele werken.

 

Meer verhalen