Samenwerking tussen Topcon en Van Werven

Grow without limits. Oók in de polders.

Grow without limits. Oók in de polders.

Afgelopen zomer besloot Cees van Leeuwen extra te investeren in zijn kavel: hij liet het door Van Werven kilveren met behulp van een Topcon GPS-systeem. Een uniek systeem waarmee de hoogte van de kavel vooraf met precisie in kaart wordt gebracht. “Ik zie geen golven meer, mijn land ligt zo strak als een pen.”

Al rijdend naar het akkerbouwbedrijf van Cees van Leeuwen golft de auto over oude zandruggen en door veenputten heen. Ooit, toen de polders net waren drooggelegd, was het land vlak. Door de jaren heen is de grond onregelmatig ingeklonken. Zandruggen blijven op hoogte en bij een ondergrond met veen daalt het maaiveld. Het gevolg is een grillige kavel. Hierdoor stroomt het regenwater bij een zware bui naar het laagste punt en is het op die plek extra nat. Cees vertelt waarom en hoe hij dit probleem verholpen heeft.

Waarom is het zo belangrijk dat je kavel vlak is?

“Hoe vlakker je kavel is, hoe egaler het regenwater in de grond kan zakken. Als dit niet zo is en de grond op sommige plekken natter wordt, heb je grote kans dat je geteelde aardappelen rotten of niet willen groeien. Door de klimaatveranderingen hebben we steeds vaker te maken met zware buien. Het is daarom belangrijk om de waterhuishouding op orde te hebben.”

“Ik zie geen golven meer, mijn land ligt zo strak als een pen.”Is dit een typisch probleem in Flevoland?

“Ja, deels wel. In 1968 is Zuidelijk Flevoland drooggevallen. Begin jaren tachtig zijn de eerste agrariërs hier komen werken. Wij kwamen hier in 1992. Ik herinner mij nog goed dat mijn kavel perfect vlak was. Inmiddels zijn we zevenentwintig jaar verder en zie je de zandkoppen zitten. Op de Veluwe heb je dit probleem niet, want daar bestaat de bodem alleen uit zand. In Zuid-Holland zijn ook polders en ook daar is sprake van bodemdaling. In Flevoland is het heftiger omdat de polder nog zo jong is. Immers, zestig jaar geleden stond hier nog water. Daarnaast is het in Zuidelijk Flevoland ernstiger dan in Oostelijk Flevoland. In dat gebied kan je je grond diepploegen. Hier is de grond zo grillig dat het niet mogelijk is. Dit komt door de rivier de Eem. Dat is tegenwoordig een klein riviertje, vroeger was het een grote rivier. Daar komen de zandduinen en dikkere kleilagen vandaan.”

Hoe ben je bij Van Werven terechtgekomen?

“Ik heb allereerst onze drainage vervangen. Door de daling van de grond werkte het niet meer goed. Op dat moment besloot ik dat ik de kavel moest egaliseren. Van Werven is een bekende naam die ik kende van het diepploegen. Ooit ben ik eens gaan kijken. Het maakt indruk als je zo’n machine aan het werk ziet. Mede doordat Van Werven met een GPS-systeem werkt, heb ik voor hen gekozen. Met dit systeem brengen ze het land perfect in kaart en konden we samen een gedegen plan maken. Uiteraard met als doel om de teeltlaag te beschermen.”

Hoe is het verlopen?

“Het was best spannend. Het is je kavel waarmee je jouw geld moet verdienen. Je goede teeltlaag moet niet naar beneden zakken. Samen met Steven Visser van Van Werven ben ik voor het plan gaan zitten. Hoe ziet het veld eruit? Hoe vlak wil ik het hebben? Hoeveel kuub grond moet er verzet worden? Op de afgesproken dag kwam machinist Jan Immeker met zijn grote Fendt. Je ziet dat Jan het machinewerk in zijn vingers heeft. Hij heeft vakmanschap geleverd. Onze gewassen staan er voor het eerste jaar weer op te groeien. Vanuit onze keuken zagen we het land voorheen golven, nu ziet het er strak uit.”

Met behulp van het GPS-systeem kunnen we een kostenplaatje berekenen die achteraf niet hoger zal uitvallen.Samenwerking tussen Topcon en Van Werven

Tractorchauffeur Jan Immeker aan het woord

“Ruim dertig jaar ben ik bij Van Werven aan de slag en sinds een jaar of twee werk ik met een Topcon GPS-systeem. Voor het kilveren is zo’n systeem ideaal. Met GPS weet je exact waar het land hoog is en waar laag. Met de weersomstandigheden van tegenwoordig, lange droogtes en extreme neerslag, is kilveren de toekomst. Immers, het is belangrijk dat je kavel goed afwatert. Met behulp van het GPS-systeem kunnen we een kostenplaatje berekenen die achteraf niet hoger zal uitvallen. Het werk zelf is mooi om te doen. Je weet precies wat je doet en hoeft nergens over te twijfelen. Met GPS en natuurlijk boerenverstand, kan ik de kavel perfect opleveren.”

More Stories