Nieuwe scanoplossing voor het vernieuwen van wegdek - SmoothRide systeem

CAPELLE A/D IJSSEL, Nederland – juni 2016 – Topcon Positioning Group kondigt een nieuwe oplossing aan voor bestratings- en freesprojecten voor het vernieuwen van het wegdek. Dit SmoothRide-systeem wordt op een voertuig gemonteerd en maakt gebruik van een combinatie van kerntechnologieën van Topcon die zijn ontworpen om het oppervlak zo egaal mogelijk te maken, terwijl de hoeveelheid materiaal voor elk project efficiënt wordt beheerd.

“In de meeste situaties is het niet gemakkelijk of zelfs onmogelijk om een weg af te sluiten en het wegdek in kaart te brengen met traditionele meetmethodes”, aldus Murray Lodge, senior vice president en algemeen directeur van de Construction Business Unit. “Wij hebben een manier ontwikkeld om wegen zeer snel in kaart te brengen zonder dat wegen of rijstroken daarvoor moeten worden afgesloten en zonder dat pijlwagens, escortes of andere obstakels voor wegmetingen nodig zijn. Met de nieuwe RD-M1-scanunit brengt het systeem bestaande hoogteverschillen van het wegdek in kaart. Daarbij worden veel meer punten geregistreerd dan met de traditionele methoden, waardoor gegevens veel nauwkeuriger zijn. Hierdoor kunnen er betrouwbare schattingen gemaakt worden van hoeveel materiaal er nodig is en kan de basis worden gelegd voor het uiteindelijke wegdek.”

De workflow bestaat uit het scannen van het wegdek met een scanner achter op een voertuig, het ontwerp van het bestaande en uiteindelijke wegdek, en machinebesturing met behulp van GNSS met begeleiding van een sonische trackingsensor. Elke fase is zo ontworpen dat er bespaard wordt op kosten en tijd, en zorgt voor maximale veiligheid van de werknemers.

Als alle informatie over het wegdek eenmaal is verzameld kunnen operators de Mobile Master Office point data processing-software gebruiken om het bestaande wegdek te reconstrueren. Vervolgens wordt MAGNET® Office met Resurfacing gebruikt om een digitaal model met hoge resolutie te creëren van het te vernieuwen wegdek. De Resurfacing-module stelt machinisten in staat om een ontwerp te creëren waarbij rekening wordt gehouden met vereisten zoals minimumdikte, gewenste dwarshelling en algehele egaalheid.

“Die informatie wordt doorgestuurd naar een asfaltspreidmachine of freesmachine, waardoor een gevarieerd diepte mogelijk wordt gemaakt. Het resultaat is een veel egaler wegdek en kortere werktijden — hierdoor wordt het asfalteren compleet anders”, aldus Lodge.

Meer verhalen