De vaardigheidskloof in Europa dichten met samenwerking en scholing

Het is geen nieuws dat overal in Europa de bouwsector kampt met een ernstige tekort aan gekwalificeerd personeel. Deze kloof is in de afgelopen jaren breder geworden dankzij digitalisering, de overgang naar een groenere economie en veranderingen in de bevolkingssamenstelling. Volgens gegevens uit de database Skills for Jobs van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) sluiten de kwalificaties van ten minste 80 miljoen werknemers in Europa niet aan op het werk dat ze uitvoeren.1 Nu het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie waarschijnlijk gaat verlaten op 31 oktober, dreigen de bestaande problemen te verergeren door de onzekerheid over de vrijheid van beweging voor arbeidskrachten binnen Europa. Een praktische oplossing is daarom meer dan ooit noodzakelijk.

Er zijn twee hoofdfactoren aan te wijzen voor het ontstaan van de vaardigheidskloof in de bouwsector. Allereerst slaagt de sector er onvoldoende in om mensen te werven, met name onder jongeren. Dit komt vooral door het misverstand bij potentiële werknemers dat de sector ouderwets en arbeidsintensief is en niet is ingericht op digitale mogelijkheden en nieuwe technologieën. De tweede factor is scholing, of eerder het gebrek daaraan. Er zijn veel te weinig scholingsprogramma's die specifiek zijn gericht op de bouw en de manier waarop technologische ontwikkelingen de sector transformeren. Als we de vaardigheidskloof willen dichten, is het cruciaal dat we duidelijk maken dat de bouwsector ook vandaag de dag nog zeer relevant is. Alleen zo kunnen we jongere generaties stimuleren om een carrière in de bouw te overwegen.

De bouwsector heeft een nieuwe generatie professionals nodig, die in staat zijn digitale vaardigheden toe te passen en te ontwikkelen om te voldoen aan de toekomstige vraag. Maar het zal niet makkelijk zijn om deze te vinden. Mensen met dergelijke vaardigheden zijn dun gezaaid, en niet alleen in onze sector. Op een recente conferentie, georganiseerd door de Europese Commissie, werd gemeld dat 44 procent van de volwassenen in Europa over weinig tot geen digitale vaardigheden beschikt.2

Het chronische gebrek aan geschoold personeel in de sector is voelbaar op alle niveaus. Metselaars en timmerlieden staan bovenaan de lijst, maar ook de vraag naar gekwalificeerde loodgieters, elektriciens en stukadoors overtreft het aanbod verre. Dit gaat zeer nadelige gevolgen hebben voor grote bouwprojecten in heel Europa, van de Grand Paris Express tot aan het Crossrail-project in Londen. En laten we niet het Britse plan vergeten om 300.000 woningen per jaar te bouwen,3 of de talloze projecten voor onderhoud en reparatie van de infrastructuur die momenteel in Europa op stapel staan. Er is nu meer dan ooit behoefte aan een grote toestroom van gekwalificeerd personeel.

Met welk plan wil de sector dan deze kloof op de arbeidsmarkt te lijf gaan? Bij Topcon denken we dat de oplossing ligt in scholing en samenwerking. Samenwerking is nodig om mensen bewust te maken van de carrièremogelijkheden en om de bouwsector neer te zetten als modern, innovatief en toekomstgericht. Dat is een cruciale stap om achterhaalde opvattingen te doorbreken en de sector naar een gezonde toekomst te leiden.

Sinds lang erkennen wij ook dat het belangrijk is om onderwijsinstellingen te voorzien van het meest geavanceerde positioneringsmaterieel. Het is essentieel dat deze instellingen toegang hebben tot de technologieën die vandaag de dag op bouwlocaties worden gebruikt. In 2006 lanceerden we het Topcon Educational Partnership Program (EPP). In dit initiatief willen wij instellingen betaalbare, geavanceerde apparatuur ter beschikking stellen, zodat leerlingen zo vroeg mogelijk vertrouwd raken met de nieuwste innovaties op gebied van positionering. Onze Europese verkopers en dealers bieden de instellingen training aan tegen gereduceerde tarieven, om de acceptatie te vergroten. In het Verenigd Koninkrijk werken we samen met Class of Your Own (COYO), een bekroonde consultancy die zich richt op digitale training voor de gebouwde omgeving waarmee een nieuwe generatie van professionals voor ontwerp, techniek en bouw wordt geïnspireerd. In dit partnerschap met COYO helpen we studenten waardevolle vaardigheden te verkrijgen en moedigen we hen aan te leren omgaan met de verantwoordelijkheden van hun rol in een project.

Als een bedrijf op alle niveaus bekwame medewerkers wil behouden, moet het investeren in zijn personeel.Door middel van ons Global Leadership Development Programme bieden wij al onze leidinggevenden uitgebreide training in leiderschap aan. Het doel van het programma is om werknemers te ontwikkelen en te laten doorgroeien en Topcon-vertegenwoordigers te stimuleren continu naar succes te blijven streven en hun potentieel te vervullen. Een van de voordelen is dat het ons helpt personeel te behouden. Verder doen onze werknemers hiermee kennis op over de nieuwste strategieën, technieken en innovaties, terwijl ze tegelijkertijd worden gewezen op de zakelijke prioriteiten, waarbij natuurlijk de digitale toepassing centraal staat.

Als we de vaardigheidskloof in Europa willen dichten, moeten we nu handelen. Er moeten maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat we gekwalificeerd personeel hebben, waarmee we de toename in de vraag als gevolg van alle bouwprojecten in Europa kunnen vervullen. Wij denken dat wij als technologieleverancier voor de bouwsector een bijdrage van onschatbare waarde kunnen leveren bij het terugdringen van het gebrek aan vaardigheden. Een grote rol is hierin weggelegd voor nieuwe innovaties die slimmer werken ondersteunen en stimuleren. Maar wij kunnen dit niet alleen. Om de beste talenten aan te trekken en de uitdagingen het hoofd te bieden, moeten we de dialoog aangaan met andere belangrijke spelers in de sector en onderwijsinstellingen.

[1] https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/the-skills-gap-an-economic-burden-for-the-eu/
[2] https://www.entrepreneur.com/article/314954
[3] https://www.bbc.co.uk/news/business-42043084

Meer verhalen